Voorlichtingen, meedenkmeetings en interactieve presentaties

Organisaties die werken met een van onze doelgroepen (slachtoffers, daders, veroorzakers, zorgverleners en/of patïënten) kunnen een voorlichting aanvragen bij het landelijk kantoor van Perspectief Herstelbemiddeling. Deze voorlichtingen worden gegeven door bemiddelaars die aan de hand van voorbeelden en beeldmateriaaluitleg geven over het nut en de werkwijze van herstelbemiddeling.

In 2018 heeft Perspectief haar aanbod om professionals te informeren vernieuwd. Een deel van het aanbod is ook geschikt voor slachtoffers dan wel daders/verdachten. U kunt hierbij denken aan lotgenotengroepen of bijvoorbeeld groepen in detentie. 

Voorlichtingen
Perspectief kent twee soorten voorlichtingen: voorlichting op locatie en algemene voorlichting bij Perspectief.

Meedenkmeeting
Een meedenkmeeting is een actieve bijeenkomst waarin Perspectief meedenkt met de thema’s slachtoffers, daders, schuld/schaamte en herstel. De inhoud van de bijeenkomst stellen we in overleg met de opdrachtgevers vast en is dus maatwerk.

Interactieve presentatie
Een (interactieve) presentatie past goed als de vrager een grotere groep mensen in korte tijd kennis wil laten maken met thema’s als slachtoffers, daders, schuld/schaamte en herstel(bemiddeling). Voor deze gelegenheden, bijvoorbeeld congressen, symposia, seminars, conferenties, bijeenkomsten, stelt Perspectief in overleg met de vrager een (interactieve) presentatie samen.

Meer informatie
Lees ons volledige aanbod in deze PDF.

Aanvragen
Wilt u een voorlichting, meedenkmeeting of (interactieve) presentatie aanvragen? Neemt u dan contact op met communicatie van Perspectief Herstelbemiddeling. Hiervoor kunt u bellen met het algemene nummer 030 -234 00 45 of stuur een e-mail naar communicatie@perspectiefherstelbemiddeling.nl

Algemene voorlichting
Perspectief Herstelbemiddeling krijgt regelmatig vragen van mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van bemiddelaars en van ketenpartners en studenten met interesse in herstelrecht. Om tegemoet te komen aan deze behoefte, organiseren wij regelmatig algemene voorlichtingen op het landelijk kantoor in Utrecht. Tijdens deze voorlichting geven we uitleg over ons werkproces, over de functie van bemiddelaar en kunnen aanwezigen vragen stellen.

Aanmelding vooraf is vereist met vermelding van contactgegevens en uw motivatie om de voorlichting bij te willen wonen.

Bekijk ons agendaoverzicht voor de eerstkomende voorlichting.