Trainingen

Perspectief verzorgt trainingen aan daders en trainingen aan professionals die werken met slachtoffers en daders. Dit om herstel en herstelgericht werken te bevorderen.

Door onze opgedane kennis en ervaring met leerstraffen en bemiddelingen, aangevuld met wetenschappelijk onderzoek, is Perspectief expert op het gebied van schuld- en schaamtegevoelens en slachtoffergericht denken. Op basis van deze kennis en onze gespreksvaardigheden, geven we cursussen aan daders en trainingen op maat aan professionals die met slachtoffers of daders werken.

Training schuldverwerking aan daders

Perspectief verzorgt trainingen aan daders om hun inzicht en slachtofferbesef te verhogen, gericht op herstel en re-integratie. Aan de hand van diverse vormen en materiaal gaat onze trainer met daders in gesprek over schuld, spijt en schaamte. De trainingen met daders zijn gericht op bewustwording en verhoging van het slachtofferbesef. Dit doen we in groepsverband door middel van opdrachten, videomateriaal en discussie. De trainingen zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring met leerstraffen en herstelbemiddeling zelf. We verzorgen onder andere bijeenkomsten in de cursus Puinruimen in diverse Penitentiaire Inrichtingen en in de cursus Dapper in Justitiële Jeugdinrichtingen. Lees ook WODC-onderzoek naar de evaluatie van herstelgerichte cursussen in detentie.

Deskundigheidsbevordering professionals

Perspectief biedt ook trainingen aan professionals die werken met slachtoffers en daders. Vaak blijkt het lastig te zijn om signalen te herkennen die duiden op behoefte aan contact met de ander. Voor professionals die werken met daders hebben we de training Perspectief op schuldverwerking ontwikkeld. Deze training is erop gericht om signalen te herkennen en het onderwerp zo met cliënten te bespreken dat ze er voor open gaan staan. De training is onder andere gegeven aan medewerkers van Stichting Exodus, casemanagers van de Penitentiaire Inrichtingen en de Politieacademie. De training Perspectief op Herstel is bedoeld voor professionals die werken met slachtoffers. Alle trainingen bestaan uit een mix van theorie en praktijkoefeningen in het bespreekbaar maken van het delict. We oefenen met gesprekken over de gevolgen voor de ander en mogelijkheden van (zelf)herstel. De trainingen worden gegeven door rrvaren bemiddelaars van Perspectief. Zij geven ook voorlichtingen en workshops en spreken regelmatig op congressen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Perspectief Herstelbemiddeling of bel: 030-2340045.