Hoe kan ik verwijzen?

Bent u als hulpverlener of begeleider in contact met iemand die betrokken was bij een delict, verkeersongeval, seksueel misbruik of medisch incident? Lees verder wat herstelbemiddeling voor uw cliënt kan betekenen en hoe u kunt verwijzen.

Perspectief Herstelbemiddeling gaat er in haar werk vanuit dat slachtoffers en daders baat hebben bij contact met elkaar, en zo zelf een stap kunnen zetten in hun herstel. We helpen hierbij door zorgvuldig het contact te begeleiden tussen direct betrokkenen van misdrijven, (verkeers)ongevallen en andere (ingrijpende) gebeurtenissen. Dit noemen we herstelbemiddeling. Perspectief wil hiermee bijdragen aan de emotionele verwerking bij slachtoffers en de schuldverwerking bij daders en veroorzakers.

Belang van informeren

Soms komen slachtoffers of daders zelf met de vraag om bemiddeling. Maar meestal komen zij op de gedachte door gesprekken met begeleiders of hulpverleners, die wij onze verwijzers noemen. In feite kan iedere professional een verwijzer zijn. De belangrijkste rol van de verwijzer is het slachtoffer of de dader te informeren over herstelbemiddeling. Daardoor kan hij of zij een bewuste keuze maken. Lees verder over signalen die kunnen wijzen op een behoefte. Perspectief heeft ook communicatiemiddelen en (voorlichtings)bijeenkomsten die het informeren kunnen ondersteunen.

Voorafgaand aan de bemiddeling

Indien een cliënt aangeeft meer te willen weten of wel geïnteresseerd te zijn, kunnen verwijzers hun cliënt via onze site aanmelden. Hij of zij hoeft dus nog niet volledig overtuigd te zijn om de bemiddeling aan te gaan. De bemiddelaar van Perspectief zal in het intakegesprek nadere toelichting geven waarop alsnog de keuze gemaakt kan worden. Alle partijen kunnen op elk moment de bemiddeling stopzetten. Een bemiddeling is altijd vrijwillig. Meer weten over de impact en het effect van herstelbemiddeling? Lees de onderzoeksresultaten.

Tijdens de bemiddeling

De verwijzer kan na het informeren en verwijzen, indien gewenst, de cliënt ook tijdens en na de bemiddeling begeleiden dan wel steunen. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij gesprekken, als steunfiguur tijdens de bemiddeling of door te informeren bij de cliënt hoe hij of zij het bemiddelingsproces ervaart. De bemiddelaar van Perspectief neemt na de aanmelding contact op met de verwijzer om zijn of haar rol te bespreken en eventuele afspraken over de terugkoppeling te maken. Lees verder over de stappen die in een bemiddeling worden doorlopen.

Nazorg na de bemiddeling

Na de bemiddeling krijgen alle verwijzers een terugkoppeling óf bemiddeld contact heeft plaatsgevonden. Indien zo afgesproken, kan ook een inhoudelijke terugkoppeling over het verloop van de bemiddeling worden gegeven. Verwijzers kunnen indien van toepassing, nazorg bieden aan hun cliënt door in een volgend contactmoment samen op de bemiddeling terug te kijken.

Lees verder

Hoe werkt een bemiddeling na een delict
Hoe werkt een bemiddeling na een verkeersongeval
Hoe werkt een bemiddeling na seksueel misbruik
Hoe werkt een bemiddeling na een medisch incident

Slachtofferhulp-medewerker Ans van der Veen: “Er is tijdens het bemiddelingstraject tot in de kleinste details transparantie. Dat is heel belangrijk. Mijn cliënte wist daardoor van tevoren heel duidelijk wat ze kon verwachten." Lees meer.

Bekijk ook de film: Verder na een verkeersongeval - Contact met de ander helpt.