Uitleg aanmelding

Aanmelden voor herstelbemiddeling kan via deze website. Wie kan een aanmelding verzorgen? Wat gebeurt er met de gegevens?

Door wie?

Slachtoffers en daders kunnen zichzelf aanmelden. Ook getuigen, familieden, nabestaanden of andere betrokkenen kunnen zich aanmelden om in contact te komen met een andere partij na een misdrijf, verkeersongeval of (medisch) incident. Kies in het online aanmeldformulier voor 'ik ben betrokkenen bij een delict' en vul bij rol de partij in waar u aan gerelateerd bent of die u het meest logisch vindt passen. In de toelichting kunt u nadere informatie kwijt.

De eerder genoemde doelgroepen kunnen zich ook door een medewerker van een verwijzende instantie laten aanmelden, zoals bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland, een reclasseringsorganisatie of andere hulpverleners. Behalve toestemming van de persoon waar het om gaat, zijn hier geen voorwaarden aan verbonden.

Benodigde gegevens

Op het aanmeldformulier worden diverse gegevens gevraagd van u en de andere partij, indien deze bekend zijn. Deze gegevens zijn nodig om contact te kunnen leggen en voor de bemiddelaar om zich op de bemiddeling voor te bereiden. Wij verzoeken u om zoveel mogelijk gegevens die bekend zijn in te vullen, en in elk geval een e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. Is de informatie u niet bekend, dan kunt u de betreffende velden leeg laten. U (als intiatiefnemer of verwijzer) krijgt na het 'versturen' van de aanmelding een automatisch e-mailbericht (indien u een e-mailadres heeft opgegeven) met daarin een bevestiging van de gegevens die u heeft ingevuld. Mochten de gegevens wijzigen of heeft u aanvullingen, dan kunt u contact opnemen met ons Aanmeldpunt via telefoonnummer 030-2340045.

Vertrouwelijkheid

Een van de pijlers van onze bemiddelingen zijn vertrouwelijkheid. De informatie die u op het formulier invult, is vertrouwelijk en komt via een beveiligde internetverbinding terecht bij het Aanmeldpunt van Perspectief Herstelbemiddeling. Een van de medewerkers zal vervolgens spoedig contact met u (slachtoffer, dader of verwijzer) opnemen. Gedurende de bemiddeling wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met de gegevens.

Aanmelding vanuit detentie

Daders die in detentie zitten, kunnen ook gebruik maken van het online-aanmeldformulier maar kunnen geen emailadres invullen. Deze aanmelders krijgen per post een bevestiging. Heeft u hulp nodig bij de aanmelding? Vraag een medewerking van het RIC om u te helpen. U kunt ook met ons bellen op het nummer 030-2340045 om een papieren aanmeldformulier aan te vragen dat met de post naar u wordt opgestuurd.

Eerst contact

Heeft u nog vragen of wilt u eerst contact, bel vrijblijvend met Perspectief Herstelbemiddeling tijdens kantooruren 030-2340045 of mail.