Na een delict

Bent u betrokken bij een delict of kent u iemand die hierbij betrokken was? Lees verder hoe herstelbemiddeling werkt en kan bijdragen aan herstel.

Bemiddeling na een delict is er voor slachtoffers, nabestaanden, verdachten en daders. Ieder van hen kan de bemiddeling starten. Het kan gaan om zowel lichte als zware delicten. En om delicten die kort geleden plaats vonden maar ook langer geleden. Een belangrijk kenmerk van herstelbemiddeling is dat de betrokkenen via een bemiddelaar met elkaar in contact komen en zo een stap zetten in hun herstel. Na de aanmelding spreekt de bemiddelaar eerst met de aanmeldende partij. Daarna wordt de andere partij benaderd. Een professionele bemiddelaar van Perspectief begeleidt het contact, en bereidt dit zorgvuldig en afzonderlijk met elke deelnemer voor.

Is dit iets voor mij?

Door de bemiddeling kunnen slachtoffers het delict en de gevolgen, beter een plek geven. Vaak hebben zij vragen aan de dader. ‘Waarom ik?’ Hoe ziet de dader eruit?’ Soms is het slachtoffer bang de ander tegen te komen. Door herstelbemiddeling wordt deze angst minder. Ook kan het goed voelen de ander te laten weten welke gevolgen het delict heeft (gehad). De dader kan vragen beantwoorden en vertellen wat er is gebeurd. Door te luisteren naar de gevolgen dragen daders bij aan het herstel van het slachtoffer. Hierdoor voelen zij zich vaak opgelucht. Zij kunnen een andere kant laten zien en angst bij het slachtoffer wegnemen.

Contactvormen

De deelnemers kunnen op verschillende manieren contact hebben:
• Een gezamenlijk gesprek. De bemiddelaar bereidt dit gesprek met beiden voor en begeleidt  het gesprek.
• Een briefwisseling. De bemiddelaar ondersteunt de deelnemers daarbij.
• Een pendelbemiddeling. De bemiddelaar brengt vragen en reacties tussen beide partijen over en weer. De deelnemers ontmoeten elkaar niet. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van videoboodschappen die de bemiddelaar opneemt.

Goed om te weten

Een bemiddeling is altijd vrijwillig en de gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. De bemiddelaar is neutraal en stelt de wensen en behoefte van beide partijen centraal. De bemiddeling kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Ook als de bemiddeling gestart is, kan deze op verzoek van een van de deelnemers op elk moment worden gestopt. Lees verder welke stappen tijdens een bemiddeling worden doorlopen. Een bemiddeling na een delict kan voor of tijdens het strafproces maar ook daarna plaatsvinden. Als er nog geen vonnis van de rechter is, kunnen de deelnemers kiezen of zij de uitkomst van de bemiddeling willen laten meenemen in het strafproces. Dit heet mediation in strafzaken.

Aanmelding

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze site. Slachtoffers en daders kunnen zichzelf op elk gewenst moment aanmelden. Zij kunnen dit ook laten doen door een hulpverlener of andere professional met wie zij al in contact zijn. Voor slachtoffers kan dit bijvoorbeeld een medewerker van Slachtofferhulp Nederland zijn. Voor daders kan dit bijvoorbeeld een begeleider van de reclassering zijn. De bemiddelingen zijn gratis.

“Wat er is gebeurd, kun je niet veranderen. Wel de manier waarop je ernaar kijkt en wat je ermee doet.”