Na een medisch incident

Bent u betrokken bij een medisch incident of kent u iemand die hierbij betrokken was? Lees verder hoe herstelbemiddeling werkt en kan bijdragen aan herstel.

Een medisch incident is een onbedoelde gebeurtenis met merkbare gevolgen voor de patiënt. Bemiddeling na een medisch incident is er voor patiënt en zorgverlener. Ieder van hen kan de bemiddeling starten. Een belangrijk kenmerk van herstelbemiddeling is dat de betrokkenen via een bemiddelaar met elkaar in contact komen en zo een stap zetten in hun herstel. Na de aanmelding spreekt de bemiddelaar eerst met de aanmeldende partij. Daarna wordt de andere partij benaderd. Een professionele bemiddelaar van Perspectief begeleidt het contact, en bereidt dit zorgvuldig en afzonderlijk met elke deelnemer voor.

Is dit iets voor mij?

Vaak hebben patiënten vragen. Bijvoorbeeld wat er is misgegaan. Zij kunnen vertellen wat de gevolgen hiervan waren. De antwoorden kunnen rust geven. Voor zorgverleners biedt bemiddeling de mogelijkheid om medeleven te tonen en te vertellen wat er is gebeurd. De bemiddeling kan beiden helpen het incident meer een plek te geven en het vertrouwen te herstellen.

Contactvormen

De deelnemers kunnen op verschillende manieren contact hebben:
• Een gezamenlijk gesprek. De bemiddelaar bereidt dit gesprek met beiden voor en begeleidt  het gesprek.
• Een briefwisseling. De bemiddelaar ondersteunt de deelnemers daarbij.
• Een pendelbemiddeling. De bemiddelaar brengt vragen en reacties tussen beide partijen over en weer. De deelnemers ontmoeten elkaar niet. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van videoboodschappen die de bemiddelaar opneemt.

Goed om te weten

Een bemiddeling is altijd vrijwillig en de gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Bij de start van de bemiddeling wordt dit in een overeenkomst vastgelegd die alle partijen ondertekenen. De bemiddelaar is neutraal en stelt de wensen en behoefte van beide partijen centraal. De bemiddeling kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Ook als de bemiddeling gestart is, kan deze op verzoek van een van de deelnemers op elk moment worden gestopt.

Bij medische incidenten maakt Perspectief onderscheid tussen het erkennen van een incident en de eventuele aansprakelijkheid. Bij herstelbemiddeling staat de erkenning van een incident los van de aansprakelijkheidsvraag. Ook het aanbieden van verontschuldigingen of excuses is niet hetzelfde als erkenning van aansprakelijkheid. Deze wordt vastgesteld in een juridische procedure, die uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaakt van het bemiddelingstraject.

Aanmelding

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze site. Patiënten en zorgverleners kunnen zichzelf op elk gewenst moment aanmelden. Zij kunnen dit ook laten doen door een hulpverlener of andere professional met wie zij al in contact zijn. De bemiddelingen zijn gratis.

“Wat er is gebeurd, kun je niet veranderen. Wel de manier waarop je ernaar kijkt en wat je ermee doet.”