• Op het RSJ (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming) Congres op 4 april aanstaande is het thema Ruimte voor herstel en slachtoffer tijdens detentie. Perspectief Herstelbemiddeling geeft samen met Slachtofferhulp Nederland een workshop over herstelgericht werken.

    Lees verder
  • Perspectief Herstelbemiddeling krijgt regelmatig vragen van mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van bemiddelaars en van ketenpartners en studenten met interesse in herstelrecht. Om tegemoet te komen aan deze behoefte, organiseren wij regelmatig een algemene voorlichtingsmiddag op het landelijk kantoor in Utrecht.

    Lees verder