Puinruimen in PI Nieuwersluis

19-04-2019

Deze maand verzorgt een van onze bemiddelaars in de PI Nieuwersluis twee bijeenkomsten over herstelbemiddeling tijdens de cursus 'Puinruimen'. Ook geven we in de PI Heerhugowaard een bijeenkomst in de training Lef Hebben.

De cursussen hebben als doel het inzicht van gedetineerden te vergroten in de gevolgen van criminaliteit voor slachtoffers. Ook is een doelstelling dat daders meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen daden. En dat deelnemers door de cursus meer kennis en inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden van het herstellen van de materiële en immateriële schade.

In het programma Anita wordt opgenomen (november 2018) nam Naomi deel aan Puinruimen en besloot na de bijeenkomsten van Perspectief contact te zoeken met haar slachtoffers. "Ik ben geen slachtoffer. Ik ben een dader. Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden. Ik hoop dat ze me willen vergeven. En anders hoop ik dat het hen helpt om het af te kunnen sluiten."

Article image