Puinruimen in PI's

22-10-2018

Deze maand verzorgt een van onze bemiddelaars in drie Penitentiaire Inrichtingen (PI's) in Nieuwersluis, Arnhem en Nieuwegein bijeenkomsten over herstelbemiddeling tijdens de cursus 'Puinruimen'.

Deze cursus heeft het doel om het inzicht van gedetineerden te vergroten in de gevolgen van criminaliteit voor slachtoffers. Ook is een doelstelling dat daders meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen daden. En dat deelnemers door de cursus meer kennis en inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden van het herstellen van de materiële en immateriële schade.

Article image