RSJ Congres Ruimte voor herstel en slachtoffer

04-04-2019

Op het RSJ (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming) Congres op 4 april aanstaande is het thema Ruimte voor herstel en slachtoffer tijdens detentie. Perspectief Herstelbemiddeling geeft samen met Slachtofferhulp Nederland een workshop over herstelgericht werken.

Het slachtoffer komt meer en meer in beeld tijdens de strafrechtstoepassing. Op dit congres wordt ingezoomd op twee belangrijke ontwikkelingen daarin. Ten eerste de wettelijke versterking van de positie van het slachtoffer in de tenuitvoerleggingsfase en ten tweede de toenemende aandacht voor herstelgerichte interventies binnen justitiële inrichtingen. Deze ontwikkelingen en hun onderlinge samenhang worden vanuit verschillende perspectieven belicht.

Workshop herstelgericht werken
Perspectief Herstelbemiddeling 
geeft samen met Slachtofferhulp Nederland een workshop over herstelgericht werken. Bij verlof en terugkeer van gedetineerden is het belangrijk om wensen en behoeften van slachtoffers mee te nemen. Eén van die behoeften kan contact zijn. Ook de dader kan behoefte aan contact hebben. Herstelbemiddeling is dan een optie. 

Verlof en terugkeer in de maatschappij van gedetineerden kunnen bij slachtoffers en nabestaanden (hernieuwd) emoties oproepen. Ook voor gedetineerden kan zo’n moment spannend zijn en onzekerheid geven. Aan de hand van casussen wordt ingegaan op hoe wensen en behoeften van slachtoffers kunnen worden meegenomen bij het herstelgericht werken in de instellingen en hoe Slachtofferhulp Nederland daar een bijdrage aan kan leveren. Perspectief legt uit hoe herstelbemiddeling werkt, wat het betrokkenen kan brengen en hoe zij hierin samenwerkt met professionals. 

Meer informatie en aanmelden voor het congres kan via deze website.