Summer School Victomologie

29-06-2017

Het International Victimology Institute (INTERVICT) en Slachtofferhulp Nederland organiseren een 3-daagse ‘Summer School Victimologie’. De eerste editie staat in het teken van integrale slachtofferzorg, bekeken vanuit het victimologisch perspectief. Perspectief Herstelbemiddeling geeft een workshop over Herstelrecht.

De Summer School Victimologie is voor iedereen die in het dagelijks werk met slachtofferschap te maken heeft. De uitnodiging wordt verspreid onder medewerkers van onder andere Openbaar Ministerie, Rechtspraak, politie, GGZ, Maatschappelijke Dienstverleningsorganisaties, universiteiten, gemeenten, het ministerie van Veiligheid en Justitie, reclasseringsorganisaties, forensisch psychiatrische centra en Dienst Justitiële Inrichtingen.

De Summer School wordt op 29 juni, 30 juni en 1 juli in Utrecht gehouden. Informatie over aanmelding, kosten en het programma kan bij de organisatie worden verkregen.

Article image Article image