• Op maandag 31 oktober zond NPO2 de documentaire De dokter onder vuur uit, over hoe artsen omgaan met medische incidenten. De artsen die in de uitzending aan het woord kwamen, gaven aan te worstelen met schuldgevoelens, schaamte, boosheid en onzekerheid. Duidelijk werd dat een medisch incidenten niet alleen een grote impact heeft op de patiënt. De gebeurtenis kan ook een grote uitwerking hebben op de betrokken arts.

  Lees verder
 • Op de zes locaties die meededen aan de pilots mediation in de officiers- en rechterfase eindigt per 1 november 2016 de financiering voor mediation in strafzaken. De financiering voor slachtoffer-daderbemiddeling voor en na de zitting blijft bestaan.

  Lees verder
 • Er kan in een gemeente veel misgaan tussen burgers. Conflicten lopen uit de hand of door een ingrijpende gebeurtenis staat een hele gemeenschap op zijn kop. Herstelbemiddeling kan dan een uitkomst zijn. Het Burgemeestersblad besteedt hier daarom in hun nieuwste editie aandacht aan. Wat kan herstelbemiddeling voor gemeenten en hun inwoners betekenen?

  Lees verder
 • Op maandag 19 september overhandigde het WODC de onderzoeksresultaten naar drie herstelgerichte cursussen aan DJI, de Dienst Justitiële Inrichtingen. De onderzochte cursussen voor gedetineerden zijn Puinruimen, SOS en Dapper. De evaluatie geeft een positief beeld van de opzet, de onderbouwing en de uitvoering van de cursussen en noemt deze “veelbelovend”.

  Lees verder
 • Lees onze externe nieuwsbrief over samenwerking met ketenpartners zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen, Slachtofferhulp Nederland en de reclassering. En hoe staat het nu met mediation in strafzaken?

  Lees verder