• Op 1 november stopte de financiering van mediation in strafzaken op de zes pilot locaties en kondigde het ministerie aan geen budget beschikbaar te hebben voor 2017. Inmiddels is bekend dat SiB ook geen mediation zaken mag aannemen vanuit andere locaties. Slachtoffer-daderbemiddeling blijft wel gefinancierd.

  Lees verder
 • Vanaf 1 februari 2017 gaat Harry Crielaars aan het werk als eenhoofdige Raad van Bestuur van SMO Traverse in Tilburg. Hij verlaat dan Slachtofferhulp Nederland en Slachtoffer in Beeld waar hij zes jaar lang algemeen directeur en voorzitter van de Raad van Bestuur was.

  Lees verder
 • Op 1 november 2016 bestaat slachtoffer-daderbemiddeling in Nederland tien jaar. Slachtoffer in Beeld (SiB) faciliteert deze bemiddelingen tussen slachtoffers/nabestaanden enerzijds en daders van delicten en veroorzakers van verkeersongevallen. Met behulp van slachtoffer-daderbemiddeling kunnen zij, onder begeleiding van een onafhankelijke en professionele bemiddelaar, zélf bijdragen aan hun (emotioneel) herstel. In de afgelopen tien jaar werden ruim 13.000 zaken voor bemiddeling bij SiB aangemeld. Waarborgen van de keuzevrijheid voor direct betrokkenen is cruciaal.

  Lees verder
 • Op maandag 31 oktober zond NPO2 de documentaire De dokter onder vuur uit, over hoe artsen omgaan met medische incidenten. De artsen die in de uitzending aan het woord kwamen, gaven aan te worstelen met schuldgevoelens, schaamte, boosheid en onzekerheid. Duidelijk werd dat een medisch incidenten niet alleen een grote impact heeft op de patiënt. De gebeurtenis kan ook een grote uitwerking hebben op de betrokken arts.

  Lees verder
 • Op de zes locaties die meededen aan de pilots mediation in de officiers- en rechterfase eindigt per 1 november 2016 de financiering voor mediation in strafzaken. De financiering voor slachtoffer-daderbemiddeling voor en na de zitting blijft bestaan.

  Lees verder