• Er kan in een gemeente veel misgaan tussen burgers. Conflicten lopen uit de hand of door een ingrijpende gebeurtenis staat een hele gemeenschap op zijn kop. Herstelbemiddeling kan dan een uitkomst zijn. Het Burgemeestersblad besteedt hier daarom in hun nieuwste editie aandacht aan. Wat kan herstelbemiddeling voor gemeenten en hun inwoners betekenen?

  Lees verder
 • Op maandag 19 september overhandigde het WODC de onderzoeksresultaten naar drie herstelgerichte cursussen aan DJI, de Dienst Justitiële Inrichtingen. De onderzochte cursussen voor gedetineerden zijn Puinruimen, SOS en Dapper. De evaluatie geeft een positief beeld van de opzet, de onderbouwing en de uitvoering van de cursussen en noemt deze “veelbelovend”.

  Lees verder
 • Lees onze externe nieuwsbrief over samenwerking met ketenpartners zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen, Slachtofferhulp Nederland en de reclassering. En hoe staat het nu met mediation in strafzaken?

  Lees verder
 • Mede in het kader van de Europese minimumnormen voor slachtoffers zijn veel ketenpartners in de afgelopen twee jaar actief aan de slag gegaan met slachtofferbewust en herstelgericht werken. Eén van deze ketenpartners is de 3RO, waarvan Reclassering Nederland, de Verslavingsreclassering en het Leger des Heils deel uitmaken. SiB werkt nauw met hen samen.

  Lees verder
 • Op maandag 5 september was burgemeester Van Zanen op werkbezoek bij SiB. De Utrechtse burgemeester stelde veel vragen en concludeerde dat herstelbemiddeling een belangrijke voorziening is voor gemeenten.

  Lees verder