• Van 15 tot en met 22 november vindt de internationale week voor herstelrecht plaats. De week is bedoeld om wereldwijd meer bekendheid te geven aan herstelrecht.

  Lees verder
 • Naar aanleiding van de Dag van Herstel op 13 oktober in Torentijd, PI Middelburg, besteedden regionale media in Zeeland aandacht aan de mogelijkheden van bemiddeling. Een ex-gedetineerde, een nabestaande en SiB kwamen aan het woord.

  Lees verder
 • Donderdag 8 oktober ontving de pilot mediation in strafzaken de mr. Eva Meillo-prijs. SiB nam samen met het Openbaar Ministerie, Raad voor de Rechtspraak, Slachtofferhulp Nederland en het Ministerie van Veiligheid & Justitie aan de pilot deel.

  Lees verder
 • Mediation kan een waardevol instrument zijn voor slachtoffers en daders. Dat constateert minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, in een brief aan de Tweede Kamer. Wel benadrukt de minister dat het bij mediation om maatwerk gaat en bemiddeling niet in alle zaken passend is. In de komende maanden gaat het ministerie onderzoeken hoe mediation in het strafrecht op landelijk niveau kan worden ingezet.

  Lees verder
 • Mediation is een goed middel om slachtoffers van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk genoegdoening te bieden. Dat constateert de stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de R.-K. Kerk in haar jaarverslag. Naast de bestaande klachtenregeling konden slachtoffers vanaf medio 2014 ook gebruik maken van mediation. In dat jaar kwamen er in totaal 25 aanmeldingen bij Slachtoffer in Beeld binnen die te maken hadden met de zogeheten Deetman-zaken.

  Lees verder