• Donderdag 8 oktober ontving de pilot mediation in strafzaken de mr. Eva Meillo-prijs. SiB nam samen met het Openbaar Ministerie, Raad voor de Rechtspraak, Slachtofferhulp Nederland en het Ministerie van Veiligheid & Justitie aan de pilot deel.

  Lees verder
 • Mediation kan een waardevol instrument zijn voor slachtoffers en daders. Dat constateert minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, in een brief aan de Tweede Kamer. Wel benadrukt de minister dat het bij mediation om maatwerk gaat en bemiddeling niet in alle zaken passend is. In de komende maanden gaat het ministerie onderzoeken hoe mediation in het strafrecht op landelijk niveau kan worden ingezet.

  Lees verder
 • Mediation is een goed middel om slachtoffers van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk genoegdoening te bieden. Dat constateert de stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de R.-K. Kerk in haar jaarverslag. Naast de bestaande klachtenregeling konden slachtoffers vanaf medio 2014 ook gebruik maken van mediation. In dat jaar kwamen er in totaal 25 aanmeldingen bij Slachtoffer in Beeld binnen die te maken hadden met de zogeheten Deetman-zaken.

  Lees verder
 • Recent liet Slachtoffer in Beeld onderzoeken welke impact slachtoffer-daderbemiddeling heeft op de dader. De resultaten hiervan zijn te lezen in de bundel 'Recidivist als medeburger' die deze maand verschijnt.

  Lees verder
 • Zaterdag 25 juli belichtte EO televisie het dilemma van Linda die voor de beslissing stond of ze in contact wil komen met de man die haar vader heeft vermoord. In het tv-programma Dilemma gaven een bemiddelaar van Slachtoffer in Beeld en enkele ervaringsdeskundigen haar in een panel advies. Mogelijk overweegt u ook of u in contact wil komen met de dader van een misdrijf waar u slachtoffer van was. Lees verder waar u met vragen terechtkunt.

  Lees verder