• Van november 2013 tot eind 2014 nam Slachtoffer in Beeld deel aan de pilot Mediation in de officiers- en rechtersfase die in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie werd gehouden. In maart 2015 verscheen een tussenevaluatie van de pilot.

    Lees verder
  • Donderdag 16 april hebben de Dienst Geestelijke Verzorging en Slachtoffer in Beeld een convenant getekend waarin de samenwerking tussen beide organisaties wordt onderstreept en afspraken staan beschreven ten behoeve van ieders bijdrage aan herstelgerichte detentie en slachtoffergericht werken.

    Lees verder
  • Tweede paasdag 6 april is op NPO 2 om 20.25 uur de documentaire In één Klap te vertoond over veroorzakers van verkeersongevallen. Bent u zelf slachtoffer of veroorzaker van een verkeersongeval? Lees verder waar u met vragen terecht kunt.

    Lees verder