• Maandag 12 februari bracht minister Dekker voor Rechtsbescherming een bezoek aan Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling. Bemiddelaar Francis Bakker vertelde uit eerste hand hoe herstelbemiddeling betrokkenen kan helpen. De minister was zeer geïnteresseerd en sprak zijn waardering uit voor ons werk.

  Lees verder
 • Daphne werd lichamelijk mishandeld door haar ex-vriend. Voor de rechtszitting wilde ze hem graag onder ogen komen. Een bemiddelaar van Perspectief ging met haar mee naar de gevangenis. “Toen ik zag dat die enorme kerel eigenlijk een klein jongetje was, kreeg ik weer zelfvertrouwen.” Haar verhaal staat in de laatste editie van het magazine Volzin.

  Lees verder
 • Naar aanleiding van het ongeval met BMXer Jelle van Gorkom, vroeg het AD aan Perspectief hoe het voor veroorzakers van ongevallen is om om te gaan met wat er is gebeurd. Belangrijk is dat betrokkenen zelf aangeven waar zij behoefte aan hebben.

  Lees verder
 • De afgelopen periode nam bij Perspectief de vraag naar bemiddeling na seksueel misbruik toe. Om mensen beter te informeren over bemiddeling na seksueel misbruik, hebben wij een speciale voorlichtingsfolder over dit onderwerp ontwikkeld.

  Lees verder
 • Dinsdag 12 december verscheen het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De onderzoekscommissie concludeert dat seksueel misbruik in de sport vaak voorkomt en het dringend noodzakelijk is dat sportclubs snel veel meer gaan doen aan de vele incidenten en het voorkomen daarvan.

  Lees verder