Aanmelden belevingsdag gesloten

14-10-2019

Een overweldigend aantal mensen heeft belangstelling getoond voor onze eerste belevingsdag. Het is daarom helaas niet meer mogelijk om u aan te melden. Het is voor ons wel reden te kijken naar mogelijkheden om in het vroege voorjaar van 2020 een tweede dag te organiseren.

Professionals uit het werkveld van Perspectief Herstelbemiddeling hebben enthousiast gereageerd op de mogelijkheid deel te nemen aan onze zogeheten belevingsdag. Tijdens deze dag op 18 november willen we professionals een kijkje in onze keuken geven: hoe gaat een bemiddeling in zijn werk en wat ervaren deelnemers. 

Voorjaar 2020

Later deze week krijgen de mensen die zich hebben aangemeld bericht of zij kunnen deelnemen. Om tegemoet te komen aan de grote vraag gaan we kijken of het mogelijk is komend voorjaar een tweede dag te organiseren. 

Article image