Artikel in Letselschadenews

12-01-2017

In de wintereditie van LetselschadeNews staat vanwege het 10-jarig bestaan van herstelbemiddeling in Nederland een interview met Henriette van der Klok, directeur van SiB.

LetselschadeNews is een magazine voor slachtoffers en professionals die met deze doelgroepen werken. Begin januari verscheen de wintereditie met een artikel vanwege het 10-jarig jubileum van herstelbemiddeling door SiB. In het artikel vanaf pagina 30 kijkt Henriette van der Klok terug op de ontwikkelingen en de resultaten in de afgelopen 10 jaar en blikt vooruit naar de toekomst van SiB.

Article image