Bestuursvoorzitter SiB vertrekt

07-11-2016

Vanaf 1 februari 2017 gaat Harry Crielaars aan het werk als eenhoofdige Raad van Bestuur van SMO Traverse in Tilburg. Hij verlaat dan Slachtofferhulp Nederland en Slachtoffer in Beeld waar hij zes jaar lang algemeen directeur en voorzitter van de Raad van Bestuur was.

Bij SMO Traverse zal Harry Crielaars de dagelijkse leiding van de organisatie voor zijn rekening nemen. De organisatie biedt opvang en begeleiding aan mensen die dak- of thuisloos zijn, of dat dreigen te worden in de regio Tilburg.  SMO Traverse noemt Harry Crielaars een verrijking voor de organisatie door zijn sociale karakter, gecombineerd met zijn zakelijke aanpak.

Article image 

Harry Crielaars: ‘Mijn werkterrein is altijd het sociale domein geweest. Ik was nooit geïnteresseerd in winst maken, wel om mensen de gelegenheid te geven te groeien of zich te herpakken als het niet goed gaat. Maar wel graag een beetje zakelijk. Het huishoudboekje moet wel kloppen. Ik denk dat mijn natuurlijke nieuwsgierigheid naar wat mensen echt beweegt en motiveert, goed van pas komt bij SMO Traverse.’

SiB betreurt het vertrek van Harry Crielaars. Hij heeft de organisatie en slachtoffer-daderbemiddeling de afgelopen jaren van harte gesteund en onder andere zorg gedragen voor meer aandacht voor herstelbemiddeling binnen Slachtofferhulp Nederland. SiB is hem dankbaar voor alles wat hij voor de organisatie en slachtoffer-daderbemiddeling heeft betekend en wenst hem veel succes bij SMO Traverse.

Zijn opvolging is nog niet bekend.