Campagne Herstelbemiddeling na verkeersongeval

27-05-2018

Verder na een verkeersongeval? Contact met de ander helpt.

Een verkeersongeval- of misdrijf kan ingrijpende gevolgen hebben, voor alle betrokkenen. Als slachtoffer/nabestaande kun je achterblijven met allerlei vragen. En als veroorzaker kun je worstelen met schuldgevoelens. Contact met de ander kan beide partijen helpen om te gaan met de gevolgen.

Professionele  bemiddelaars van Perspectief Herstelbemiddeling begeleiden dit contact tussen de betrokkenen op zorgvuldige wijze. Anneke (63) ging in gesprek met de medeveroorzaker van het ongeluk: “Het was een heel emotioneel gesprek. Ik hoop dat zij gemerkt heeft dat ik niet boos ben.” 

Wat contact met de ander kan betekenen

Campagneweek 28 mei – 1 juni 2018
In de week van 28 mei t/m 1 juni besteedt Perspectief Herstelbemiddeling met een campagne aandacht aan herstelbemiddeling na verkeersongevallen en –misdrijven. Onze ervaring met bemiddeling na een verkeersongeval leert dat er zowel bij slachtoffers/nabestaanden als veroorzakers (grote) behoefte kan zijn aan contact. En dat het herstel ook groot kan zijn, voor beide partijen.

Een bemiddelaar van Perspectief: “Ik maak vaak mee dat deelnemers zich na het contact opgelucht of minder angstig voelen. Dat je als veroorzakende partij erkenning en begrip krijgt van het slachtoffer is een groot goed. Het helpt een volgende stap te zetten, waardoor er weer (een ander) perspectief ontstaat: voor beide partijen.”

Lees ook: Rens veroorzaakte een dodelijk ongeval en ontmoette de nabestaanden 


Herstelbemiddeling via Perspectief
Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt contact tussen direct betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis. Dit kan bijvoorbeeld een delict of (verkeers)ongeval zijn. Naast slachtoffers/nabestaanden, verdachten/daders en veroorzakers, kunnen ook familieleden en bijvoorbeeld getuigen deelnemen. Herstelbemiddeling kan op elk gewenst moment: kort na het gebeuren of jaren later. Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid staan voorop. Een professionele, onafhankelijke en neutrale bemiddelaar begeleidt de trajecten. De bemiddeling is voor deelnemers gratis. Perspectief Herstelbemiddeling wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Doel van de bemiddeling is bijdragen aan de verwerking van wat er is gebeurd en (emotioneel) herstel voor de betrokkenen.

Aanmelden voor bemiddeling
Aanmelden voor een bemiddeling kan via het aanmeldformulier op onze website (LINK). Een verwijzer of naastbetrokkene kan ook de aanmelding doen. Na de aanmelding neemt een bemiddelaar van Perspectief contact op om een afspraak te maken om de bemiddeling te bespreken. Daarna zoekt de bemiddelaar contact met de andere partij. Onze ervaring is dat meer dan de helft ‘ja’ zegt op een contactverzoek.

Lees meer over hoe herstelbemiddeling na een verkeersongeval werkt.

Met de campagne willen we zowel direct betrokkenen bereiken als professionals die met slachtoffers en veroorzakers werken. Wilt u meer weten over de campagne en herstelbemiddeling? Neemt u dan contact op met Perspectief: 030-234 00 45 of info@perspectiefherstelbemiddeling.nl.

Bekijk ook: Professionals over bemiddeling na verkeersongevallen