Convenant met Geestelijke Verzorging

23-04-2015

Donderdag 16 april hebben de Dienst Geestelijke Verzorging en Slachtoffer in Beeld een convenant getekend waarin de samenwerking tussen beide organisaties wordt onderstreept en afspraken staan beschreven ten behoeve van ieders bijdrage aan herstelgerichte detentie en slachtoffergericht werken.

Het convenant werd ondertekend door Thea Bogers, directeur Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) en Henriette van der Klok, directeur Slachtoffer in Beeld (SiB) en vond plaats in de Penitentiaire Inrichting Dordrecht tijdens de Dag van Herstel in aanwezigheid van een groep belangstellenden van de inrichting, de geestelijke verzorging, van het hoofkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen en van SiB.

Article image 

De Dienst Geestelijke Verzorging bevestigt met het convenant dat geestelijk verzorgers zoveel mogelijk gedetineerden zullen wijzen op de herstelbemiddeling met het slachtoffer of de nabestaanden via SiB. De geestelijk verzorgers spreken vanuit hun taak en verantwoordelijkheid met gedetineerden over onderwerpen als spijt, schuld en slachtofferschap en kunnen informeren over de mogelijkheden van herstelbemiddeling. De bemiddeling wordt vervolgens door een bemiddelaar van SiB voorbereid en begeleid. De opleiding en ervaring van de SiB-bemiddelaar verhoogt de kwaliteit van het bemiddeld contact. De onafhankelijke positie van de bemiddelaar garandeert dat tijdens het bemiddelingsproces rekening gehouden wordt met de behoefte van zowel het slachtoffer als de dader, dat de bemiddeling vertrouwelijk is en dat eventuele beschadiging van het slachtoffer (secundaire victimisatie) wordt voorkomen.

Slachtoffer in Beeld bevestigt met het convenant dat alle gedetineerden waar SiB contact mee heeft, door de bemiddelaar worden geattendeerd op de mogelijkheid tot contact met en ondersteuning/begeleiding door een geestelijk verzorger bij het slachtofferdader-contact. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien een gedetineerde rechtstreeks een bemiddeling bij SiB aanvraagt of indien het initiatief vanuit het slachtoffer komt. Een bemiddeling kan emotioneel belastend zijn en de mogelijkheid om met een steunfiguur te kunnen praten komt de gedetineerde en het bemiddelingsproces ten goede.

Tot slot spreken SiB en de DGV in het convenant af dat zij kennis over elkaars werkwijze over en weer zullen bevorderen en faciliteren.