De dokter onder vuur

01-11-2016

Op maandag 31 oktober zond NPO2 de documentaire De dokter onder vuur uit, over hoe artsen omgaan met medische incidenten. De artsen die in de uitzending aan het woord kwamen, gaven aan te worstelen met schuldgevoelens, schaamte, boosheid en onzekerheid. Duidelijk werd dat een medisch incidenten niet alleen een grote impact heeft op de patiënt. De gebeurtenis kan ook een grote uitwerking hebben op de betrokken arts.

Slachtoffer in Beeld biedt daarom ook herstelbemiddeling aan tussen zorgverleners en patiënten. Want hoewel er de afgelopen jaren steeds meer aandacht is voor openheid bij medische incidenten, is contact tussen de betrokken zorgverlener(s) en de patiënt nog niet vanzelfsprekend. Terwijl hier, bij beide partijen, behoefte aan kan zijn.

Methodiek

Op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid faciliteert en begeleidt SiB bemiddelingen in het kader van medische incidenten. Daarbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het erkennen van een incident en de eventuele aansprakelijkheid. Deze wordt, waar relevant, in een juridische procedure vastgesteld, die volledig losstaat van het bemiddelingstraject. Het contact tussen zorgverlener en patiënt, begeleid door SiB, is gericht op emotioneel herstel van het incident voor beide partijen, en waar mogelijk, herstel van vertrouwen.

Bekijk hier de documentaire, gemaakt door Frans Bromet.