Directeur Perspectief neemt afscheid

06-12-2018

Na ruim 7 jaar neemt Henriëtte van der Klok eind dit jaar afscheid van Perspectief Herstelbemiddeling. “Perspectief is een unieke organisatie met een bijzondere opdracht. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om herstelbemiddeling op de kaart te zetten.” Van der Klok grijpt haar afscheid aan om iedereen van harte te bedanken voor de constructieve samenwerking.

“Herstelbemiddeling is in mijn hoofd én hart gaan zitten en heeft daar een vaste plek veroverd. In de jaren dat Perspectief nu bestaat, is het gelukt om herstelbemiddeling hoger op de agenda  te krijgen. Het is goed te zien dat bij onze verwijzers ook steeds meer aandacht is voor herstelgericht werken. ” 

Beide partijen

“Ik ben er echt van overtuigd dat mensen door bemiddeling zelf kunnen bijdragen aan herstel. Om dat mogelijk te maken staan de wensen van deelnemers voorop. De professionele bemiddelaars van Perspectief maken zich hard voor de belangen van beíde partijen. Alleen zo kan bemiddeling ook daadwerkelijk bijdragen aan herstel.”

Moed

“In de afgelopen jaren heb ik van dichtbij kunnen zien wat voor een prachtige uitkomsten onze bemiddelingstrajecten hebben gehad voor de deelnemers. Ik heb ook veel respect voor de mensen die een traject aangaan. Voor de meeste mensen is bemiddeling namelijk best wel spannend. Het vraagt moed om de ander onder ogen te komen. Daarom is het ook zo belangrijk dat deelnemers hier door de bemiddelaar zorgvuldig op worden voorbereid.”

Samenwerking

Van der Klok: “Ik neem met een trots gevoel afscheid van Perspectief. Het waren intensieve, leerzame en boeiende jaren. Zonder de samenwerking met vele verwijzers hadden we in de afgelopen jaren niet zulke mooie resultaten kunnen boeken. Ik wil daarom alle verwijzers die hun cliënten aan Perspectief toevertrouwen heel hartelijk bedanken!”

Dank

Rosa Jansen, voorzitter: "Als Raad van Bestuur van Perspectief Herstelbemiddeling zijn wij Henriëtte veel dank verschuldigd. Zij heeft herstelbemiddeling, waarin wij allen geloven, overal uitgedragen en duidelijk op de kaart gezet. Dat is hard werken. Wij willen het door haar ingezette pad met dezelfde energie voortzetten. Er is nog een wereld te winnen, ook bij onze ketenpartners. Herstelbemiddeling moet een nog grotere toekomst hebben. Wij hopen snel te berichten over de opvolging van Henriëtte."

Article image