Financiering-stop mediation

15-11-2016

Op 1 november stopte de financiering van mediation in strafzaken op de zes pilot locaties en kondigde het ministerie aan geen budget beschikbaar te hebben voor 2017. Inmiddels is bekend dat SiB ook geen mediation zaken mag aannemen vanuit andere locaties. Slachtoffer-daderbemiddeling blijft wel gefinancierd.

Door het stopzetten van financiering op de zes pilot locaties per 1 november (Amsterdam, Noord-Holland, Breda/Middelburg, Oost-Brabant, Rotterdam en Den Haag) krijgt SiB geen mediation in strafzaken meer verwezen van het mediationbureau. Aangemelde zaken van voor 1 november worden afgerond. 

Vanuit de andere locaties die niet onder de pilot vielen, kreeg SiB al voor de start van de pilots mediation zaken aangemeld. Deze werden uit de reguliere subsidie van het Ministerie van Veiligheid & Justitie bekostigd. Vanwege de ongelijke situatie heeft het SiB de opdracht gekregen om ook deze zaken met ingang van 15 november niet meer aan te nemen. Eerder aangemelde zaken worden uiteraard wel afgehandeld.

Voor slachtoffer-daderbemiddeling is er niets veranderd. Vanuit alle locaties in Nederland kan nog steeds naar slachtoffer-daderbemiddeling (buiten het strafrecht)  worden verwezen. De subsidie hiervoor is structureel. We vragen alle verwijzers om dit vooral te (blijven) doen. Deze bemiddelingen kunnen op elk gewenst moment, zowel voor de zitting als na de zitting, plaatsvinden. 

Lees ook onze eerdere reactie op het einde van de financiering van mediation in strafzaken door het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

Tweede Kamerleden Van Nispen, Swinkels en Recourt stelden kamervragen n.a.v. de beslissing van het Ministerie. Lees hier de antwoorden van de minister.

Article image