Herstelestafette gefinisht

18-02-2016

In aanloop naar de Europese Dag van het Slachtoffer vond op donderdag 18 februari 2016 de allerlaatste Dag van Herstel plaats in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Nieuwegein. Niet eerder werd in de Nederlandse gevangenissen op zo’n grote schaal aandacht besteed aan de gevolgen van delicten voor slachtoffers en gingen personeelsleden en gedetineerden met elkaar in gesprek over thema’s als spijt, schuld, schaamte en herstelbemiddeling.

Namens staatssecretaris Dijkhoff nam Directeur Generaal van Veiligheid en Justitie Michèle Blom vandaag in PI Nieuwegein als laatste het estafettestokje in ontvangst. Het stokje ging sinds 13 november 2014 langs 25 Penitentiaire Inrichtingen onder de naam Herstelestafette. Elke deelnemende inrichting informeerde het personeel over slachtoffergericht werken en bracht herstel tussen dader en slachtoffer onder de aandacht van gedetineerden. In totaal woonden 1600 mensen de bijeenkomsten bij: 500 gedetineerden en 1100 gevangenismedewerkers. Tijdens de estafette meldden 150 gedetineerden zich aan voor herstelbemiddeling.

Article image 

Indrukwekkende bijeenkomsten

Tijdens elke bijeenkomst kregen de aanwezigen informatie en inspiratie over slachtoffergericht werken en uitleg over de mogelijkheden van bemiddeld contact tussen slachtoffer en dader. Gedetineerden werden uitgenodigd om gedichten te schrijven. Slachtoffers, nabestaanden en ex-gedetineerden kwamen naar de inrichtingen om tijdens de bijeenkomsten hun ervaringen te delen. Ook vandaag deelden zij hun ervaringen met de aanwezigen. Ex-dader Reynaldo Adames had met enkelen van zijn slachtoffers contact. Hij was onder de indruk van de gevolgen voor hen. “De slachtoffer-dadergesprekken die ik had, hebben mijn recidivecijfer naar nul gebracht.” Nabestaande Jack Keijzer, wiens zoon werd vermoord, sprak vorig jaar met de dader. Jack richtte zich tot de aanwezige gedetineerden: ”Denk niet dat de ander een gesprek niet op prijs stelt. Overweeg het en onderneem actie.” De persoonlijke verhalen maakten tijdens de herstelestafette elke keer opnieuw veel indruk. Gedetineerden stelden openhartige vragen en toonden hun betrokkenheid bij het thema. Personeelsleden waren geraakt door de slachtoffers die vertelden hoe zij nog dagelijks worden geconfronteerd met de gevolgen van de daden van de gedetineerden.

Article image 

Hoe verder

In de PI van Nieuwegein sprak Directeur Generaal Michèle Blom de 140 aanwezigen – personeel, gedetineerden, nabestaanden en genodigden - toe. Ze gaf aan dat “de herstelestafette weliswaar finisht maar dat het slechts de afsluiting van een fase betekent. Er moet nog meer gebeuren om DJI slachtofferbewust te maken en herstelbemiddeling onder de aandacht te houden. Alle medewerkers zullen de komende jaren verder geschoold worden in slachtoffer- en herstelgericht denken en werken. Verder zal elke inrichting in een Herstelplan aangeven wat er nog nodig is om dit verder vorm te geven, voor het personeel en in het aanbod richting de gedetineerden. Dit alles passend bij de drie pijlers van DJI: insluiten, herstellen en voorkomen.” 
Article image 

Foto's: Huisinga Fotografie

Kijk hier naar het item dat RTVUtrecht maakte n.a.v. de finish van de Herstelestafette.