Herstelbemiddeling na een medisch incident

16-02-2017

Tijdens het Goed Geld Gala van de Vriendenloterij heeft het Fonds Slachtofferhulp een projectbijdrage ontvangen voor het programma Medische Ongevallen. Slachtoffer in Beeld is samenwerkingspartner in dit programma. Bedoeling van het programma is onder meer het aanbieden van herstelbemiddeling na medische incidenten.

Henriëtte van der Klok, directeur Slachtoffer in Beeld, is blij met de toekenning: "Hoewel er steeds meer aandacht is voor openheid bij een medisch incident, is dat nog niet de gewoonte. Ook is er geen vanzelfsprekend contact tussen de betrokken zorgverlener(s) en patiënt, terwijl hier, bij beíde partijen, vaak behoefte aan is. Meestal hebben patiënten vragen aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld over wat er precies is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zorgverleners kunnen uitleg geven en vragen beantwoorden. Maar kunnen ook zelf vragen hebben aan de patiënt of hun verontschuldigingen willen aanbieden. Voor beiden geldt dat herstelbemiddeling de kans geeft de andere kant te zien en dat wat er is gebeurd te verwerken. We kijken er naar uit om samen met het Fonds Slachtofferhulp hier nu verder invulling aan te gaan geven."

Openheid en erkenning

Door medische incidenten kan veel (emotionele) schade en onbegrip ontstaan tussen patiënt en zorgverlener. Slachtoffer in Beeld brengt beide partijen met elkaar in contact om samen te kijken naar wat er is gebeurd. Zo wordt ruimte gecreëerd om in alle openheid vragen te stellen en antwoorden te geven. Erkenning en uitleg staan centraal. Een onafhankelijke bemiddelaar van SiB begeleidt het contact en bereidt het zorgvuldig voor. Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid staan voorop.

Aansprakelijkheid

Bij herstelbemiddeling is het contact tussen zorgverlener en patiënt voor alles gericht op emotioneel herstel van het incident voor beide partijen. En, waar mogelijk, herstel van vertrouwen. SiB maakt duidelijk onderscheid tussen het erkennen van een incident en de eventuele aansprakelijkheid. Bij herstelbemiddeling staat de erkenning los van de aansprakelijkheidsvraag. Deze wordt vastgesteld in een juridische procedure, die uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaakt van het bemiddelingstraject door SiB.

Meer informatie

Wilt u zich  aanmelden voor bemiddeling? Belt u dan met het aanmeldpunt van SiB: 030-2340045 of stuur een mail naar info@slachtofferinbeeld.nl. U kunt hier ook terecht voor vragen en verdere informatie.