Herstelbemiddeling in gemeenten

06-09-2016

Op maandag 5 september was burgemeester Van Zanen op werkbezoek bij SiB. De Utrechtse burgemeester stelde veel vragen en concludeerde dat herstelbemiddeling een belangrijke voorziening is voor gemeenten.

Van Zanen stelde veel inhoudelijke vragen over hoe herstelbemiddeling door SiB in zijn werk gaat. Hij zag duidelijk het belang in van vrijwilligheid en keuzevrijheid: de keuze voor welke vorm –mediation of slachtoffer-daderbemiddeling, en ook de keuze wanneer betrokkenen contact willen. Veel casussen passeerden de revue, waaronder diverse calamiteiten die veel media-aandacht kunnen genereren, maar ook bemiddelingstrajecten op wijkniveau en tussen individuen. ‘Herstelbemiddeling is een belangrijke voorziening, ook voor gemeenten,’ was de conclusie van Van Zanen, die tevens voorzitter is van de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Gemeenten

Er kan in een gemeente veel misgaan tussen burgers. Conflicten lopen uit de hand of door een ingrijpende gebeurtenis staat een hele gemeenschap op zijn kop. Herstelbemiddeling door SiB kan dan een uitkomst zijn. Door haar onafhankelijke positie en beproefde bemiddelingsmethodiek kunnen wensen en behoeften van betrokkenen in kaart worden gebracht. Op zorgvuldige wijze stemmen de bemiddelaars van SiB deze op elkaar af en kijken zij of bemiddeling kan bijdragen aan herstel. Verschillende vormen van bemiddeling zijn dan mogelijk, bijvoorbeeld een gesprek, een briefwisseling of een groepsherstelbijeenkomst.

 Article image