Herstelbemiddeling in gemeenten

26-10-2016

Er kan in een gemeente veel misgaan tussen burgers. Conflicten lopen uit de hand of door een ingrijpende gebeurtenis staat een hele gemeenschap op zijn kop. Herstelbemiddeling kan dan een uitkomst zijn. Het Burgemeestersblad besteedt hier daarom in hun nieuwste editie aandacht aan. Wat kan herstelbemiddeling voor gemeenten en hun inwoners betekenen?

Burgemeesters hebben een belangrijke taak in het waarborgen van de veiligheid en het vergroten van het gevoel van veiligheid van burgers. Calamiteiten, maar ook meer kleinschalige conflicten in de buurt of geëscaleerde ruzies tussen individuele burgers onderling, de terugkeer van (zeden)delinquenten en (jonge) ex-gedetineerden, uitgaansgeweld, overlast van jeugdgroepen en geweld tegen politie en hulpverleners, kunnen de veiligheidsbeleving van inwoners sterk onder druk zetten.

Duurzame oplossing

Een juridisch traject voorziet vaak niet (volledig) in de behoefte om te de-escaleren of in de gewenste genoegdoening van slachtoffers. Professionele herstelbemiddeling door SiB kan dan uitkomst bieden. Omdat het ruimte biedt voor de menselijke maat en gebruik maakt van het vermogen van mensen om, in interactie met elkaar, zélf naar een oplossing te zoeken. Uit onderzoek blijkt dat juist dit soort afspraken op de lange termijn het meest duurzaam zijn. Herstelbemiddeling kan zo een waardevolle aanvulling zijn op de gemeentelijke aanpak en interventies en daarmee onder andere nazorgcoördinatoren, sociale wijkteams, Veiligheidshuizen, buurtregisseurs en jeugdwerkers ontzorgen. Hiermee levert herstelbemiddeling een waardevolle bijdrage aan een veilige en leefbare gemeenschap. 

Het volledige artikel lezen? Klik hier.