Herstelbemiddeling tijdens detentie

07-12-2017

Het Tijdschrift voor Herstelrecht besteedt in de najaarseditie aandacht aan herstelgerichte detentie. Perspectief Herstelbemiddeling droeg bij met een voorbeeld van herstelbemiddeling tussen dader en slachtoffer uit de praktijk.

Jaarlijks ontvangt Perspectief Herstelbemiddeling in Nederland rond de 160 aanmeldingen voor herstelbemiddeling vanuit detentie. In enkele gevallen meldt  een gedetineerde zichzelf aan, maar meestal gebeurt dit door een zogeheten verwijzer. Dit kan een penitentiair inrichtingswerker, casemanager, geestelijk verzorger of een zogeheten herstelconsulent zijn.

Casus
In het beschreven voorbeeld  in het Tijdschrift voor Herstelrecht, aflevering 3 van 2017, meldt  Jimmy Verhoeven, maatschappelijk werker in het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) in Vught een dader aan die in contact wil komen met het slachtoffer. De gedetineerde heeft het slachtoffer met de dood bedreigd. Bemiddelaar Helma de Baaij van Perspectief begeleidt het traject. Het artikel gaat onder meer in op de rolverdeling tussen verwijzer en bemiddelaar, de voorwaarden voor een bemiddeling en de specifieke kenmerken van een bemiddeling tijdens detentie.

Nauwe samenwerking
Bemiddelaar Helma de Baaij en verwijzer Jimmy Verhoeven vinden beiden dat nauwe samenwerking tussen de bemiddelaar en de behandelaar of een andere contactpersoon van de inrichting essentieel is. Helma: ‘Vergeleken met een dader in een neutrale omgeving heb je professionals die met je meekijken en -denken. Dat is ook voor het slachtoffer een geruststelling.’

Uit Tijdschrift voor Herstelrecht, 3-2017:Article image
 

Wilt u het hele artikel lezen? Het tijdschrift en de losse artikelen zijn online te bestellen.

Article image