Jaarverslag 2014

26-05-2015

Het jaar 2014 kenmerkte zich voor Slachtoffer in Beeld door een forse toename van mediation in strafrechtzaken en aanzienlijk meer geweldsdelicten. De vraag naar herstelbemiddeling door SiB steeg met 11%.

Mediation in de lift

Een op de vier bemiddelingszaken die vorig jaar bij SiB werden aangemeld, betrof een aan het strafrecht gerelateerde mediation. Sinds de invoering van wetsartikel 51h in het wetboek van strafvordering in 2012 ziet SiB jaarlijks een groei in de aanmeldingen van deze vorm van herstelbemiddeling. In 2014 kreeg de groei een extra impuls door pilots die door het Ministerie van Veiligheid & Justitie werden geïnitieerd. SiB heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in verdere professionalisering van haar werkwijze bij mediations en in samenwerkingsafspraken met vertegenwoordigers van de strafrechtketen.

Vaker slachtoffer-dadercontact na een geweldsmisdrijf

In 2014 kreeg SiB in totaal 1954 zaken aangemeld, wederom een stijging van 11% in vergelijking met het jaar ervoor. Bij de bemiddelingen die los van het strafrecht staan, valt vooral op dat deze het afgelopen jaar vaker over geweldsdelicten gingen (67%) en relatief zwaardere zaken betrof dan voorliggende jaren.

Bekijk de jaarkaart met de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten.

Lees het hele jaarverslag voor meer resultaten en ontwikkelingen in slachtoffer-daderbemiddeling en mediation in strafzaken door Slachtoffer in Beeld.