Jaarverslag 2015: lichte groei

21-04-2016

In 2015 is de vraag naar herstelbemiddeling door Slachtoffer in Beeld (SiB) gestegen. Net als voorgaande jaren willen steeds meer mensen na een misdrijf of verkeersongeval onder begeleiding van een bemiddelaar met elkaar in contact komen en zo bijdragen aan herstel.

Slachtoffer-daderbemiddeling: bijdrage aan herstel

In 2015 werden 2051 zaken voor bemiddeling bij SiB aangemeld. Dit is 5% meer dan het jaar ervoor. De stijging is vergeleken met de voorgaande jaren iets minder hoog. Dit komt mogelijk door daling van de (jeugd)criminaliteit. Daarentegen nemen de bekendheid en de inzet van mediation in strafzaken toe. In alle gevallen zijn de bemiddelingen door SiB vrijwillig, vertrouwelijk en gericht op herstel. Bekijk dit item in Pauw hoe herstelbemiddeling bijdroeg aan de verwerking van slachtoffers van een ernstig ongeval.  

Mediation in strafzaken: kansen worden benut

Opvallend is dat in 2015 vooral meer mediations in strafzaken bij SiB werden aangemeld: 31% van alle herstelbemiddelingszaken. Het jaar ervoor was 1 op de 4 zaken van SiB een mediation in strafzaken. Nadat de pilots mediation in opdracht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie eind 2014 werden afgerond, bleven de pilotlocaties maar ook andere ZSM-locaties mediation in strafzaken bij SiB aanmelden. Eind 2016 zal het Ministerie van Veiligheid & Justitie naar verwachting verdere duidelijkheid bieden over de inzet van mediation in strafzaken in een zogeheten Beleidskader Herstelbemiddeling. SiB streeft ernaar dat alle slachtoffers en verdachten goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden van herstelbemiddeling en mediation in strafzaken zodat zij een overwogen beslissing kunnen nemen. SiB heeft in 2015 alle brieven en folders aangepast op hun begrijpelijkheid. SiB voldoet hiermee aan één van de minimumnormen slachtofferrechten die in Europees verband in 2015 werden doorgevoerd.

Verwijzers en initiatiefnemers: investeren in bekendheid

Uitgezonderd een klein deel zelfmelders, worden de meeste zaken bij SiB aangemeld door professionals die werken met slachtoffers of daders, zogeheten verwijzers. De mediations in strafzaken vinden doorgaans op initiatief van justitie plaats. Hierdoor is het Openbaar Ministerie voor het eerst de grootste verwijzer naar SiB. Op de tweede plaats staat de Raad voor de Kinderbescherming, gevolgd door Slachtofferhulp Nederland. Van de slachtoffer-daderbemiddelingen parallel aan het strafrecht vonden - net als voorgaande jaren – de meesten op initiatief van de dader plaats (72%).  In 2015 heeft Slachtoffer in Beeld veel inspanningen geleverd om de bekendheid bij de Dienst Justitiële Inrichtingen te verhogen door middel van de zogenoemde Herstelestafette die langs alle inrichtingen trok. De bekendheid is verhoogd, eventuele toename in de aanmeldingen zal nog moeten blijken. Speciaal voor de finish van de estafette werd een videoterugblik gemaakt.

Article image 

Meer weten?

Download het volledige jaarverslag van 2015.