Resultaat 2016: ruim 2000 aanmeldingen

20-06-2017

Perspectief Herstelbemiddeling zoals Slachtoffer in Beeld sinds april dit jaar heet, presenteert met trots de resultaten over 2016. Met 2030 aanmeldingen werd vrijwel evenveel aangemeld als het jaar ervoor. Lees verder voor de meest opvallende resultaten en ontwikkelingen.

Aanmeldingen

De 2030 aanmeldingen geven aan dat de vraag naar bemiddeling vergelijkbaar is met het jaar ervoor. In 2016 ontving Slachtoffer in Beeld net als voorliggende jaren de meeste aanmeldingen vanuit de Raad voor de Kinderbescherming (21%) en Slachtofferhulp Nederland (16%). De extra inzet in 2016 samen met Slachtofferhulp Nederland om alle slachtoffers te informeren over herstelbemiddeling resulteerde in een lichte stijging. Op de derde plaats staan aanmeldingen vanuit ZSM en de locaties waar de voormalige pilot mediation werd gehouden. Van de slachtoffer-daderbemiddelingen buiten het strafrecht kwamen net als voorgaande jaren de meeste aanmeldingen vanuit daderzijde (73%). Opvallend is een toename vanuit de Justitiële Inrichtingen, mede veroorzaakt door de herstelestafette die anderhalf jaar langs de gevangenissen trok. De meeste bemiddelingen in 2016 gingen over geweld met letsel. 

Mediation versus slachtoffer-daderbemiddeling

Van de aanmeldingen in 2016 bij Slachtoffer in Beeld betrof een op de drie zaken een mediation in strafzaak. Opvallend aangezien in 2016 nog geen duidelijkheid kwam over het beleid en de financiering van mediation in strafzaken. Desondanks hebben diverse verwijzers in de justitieketen zich ingezet om mediation in strafzaken onder de aandacht van slachtoffers en/of verdachten te brengen. Van de slachtoffer-daderbemiddelingen buiten het strafrecht valt verder op dat de helft voor de zitting werd aangemeld en de andere helft erna. Er is en blijft dus kennelijk een behoefte om ook in het stadium voor of tijdens het strafproces de bemiddeling buiten het strafrecht te laten vallen. Perspectief Herstelbemiddeling pleit voor de keuzevrijheid van slachtoffers en daders: zodat zij op elk moment de vorm van herstelbemiddeling kunnen kiezen die hen past. Lees deze casus waarin nadrukkelijk bemiddeling buiten het strafproces gewenst was.