Jaarverslag 2017

24-05-2018

2017 was een bijzonder jaar voor Perspectief, want de organisatie veranderde van naam. Dat was een bewuste keuze. In ons jaarverslag 2017 blikken we terug op dit proces en leggen we verantwoording af voor wat we vorig jaar hebben gedaan.

Ondanks de naamswijziging wisten verwijzers ons onverminderd te vinden. De aanmeldingen voor onze reguliere herstelbemiddelingen liet een kleine stijging zien en we namen meer reguliere zaken in behandeling. De Raad voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp Nederlnd zijn nog altijd de grootste verwijzers. Ook merken we dat het slachtofferbewust en herstelgericht werken steeds meer voet aan de grond. krijgt, waardoor we bijvoorbeeld van de reclassering meer aanmeldingen ontvingen.

Goede informatievoorziening

We hamerden vorig jaar op goede informatievoorziening aan betrokkenen en zullen dat blijven doen. Bemiddeling is voor alles hún proces. Alleen op basis van goede en volledige informatie kunnen betrokkenen de juiste keuze maken of en hoe zij in contact willen komen met de ander. 

Lees hier ons jaarverslag 2017: What's in a name?

 Article image