Kamermeerderheid voor mediation

12-12-2016

Donderdag 8 december stemde een Kamermeerderheid voor financiering van mediation in strafzaken.

Door de stemming komt 1,5 miljoen Euro beschikbaar voor mediation in strafzaken in 2017. De financiering is mogelijk doordat een wetsvoorstel over bestuursrechters niet doorgaat. Hoe en wanneer het budget precies besteed gaat worden, is op dit moment nog onbekend. Slachtoffer in Beeld is verheugd dat er budget gevonden is. Slachtoffers en daders krijgen hierdoor bredere keuze in bemiddelingsvormen.

Verbeteringen

Uit de evaluatie van de pilots zijn nog een aantal verbeterpunten gekomen die belangrijk zijn om mee te nemen in de landelijke implementatie. Het is onder andere nodig om helderheid krijgen in de vertrouwelijkheid van de bemiddelingen als slachtoffers (of daders) niet wensen deel te nemen of als zij geen terugkoppeling wensen te geven. Hieraan gerelateerd is de vrijwilligheid van deelname. Wat gebeurt er als een dader niet deelneemt, volgt dan een strengere straf? Of als eenslachtoffer niet deelneemt, volgt dan een lagere strafeis? Ook wil SiB ervoor zorgen dat slachtoffers en daders volledige informatie over beide varianten van bemiddeling krijgen: mediation in strafzaken en slachtoffer-daderbemiddeling buiten het strafrecht.

Lees het nieuwsbericht van de NOS over de Tweede Kamer stemming.