Mediation in letselschadenews

19-01-2016

In de wintereditie van Letselschadenews, het magazine voor slachtoffers met letsel, staat een artikel over herstelbemiddeling en de variant mediation in strafzaken.

Letselschadenews verschijnt elk kwartaal en biedt slachtoffers met letsel kennis en inspiratie voor de verwerking en herstel van wat hen is overkomen. Bijvoorbeeld door  gebruik te maken van herstelbemiddeling met de dader. Het artikel hierover (vanaf pagina 29) geeft een overzicht van de ontwikkelingen in visie en beleid ten aanzien van herstelbemiddeling in Nederland en hoe mediation in strafzaken zich daarin verhoudt. Download het magazine hier.