Mediation weer van start

26-04-2017

De financiering voor mediation in het strafrecht is rond. Daarmee komt deze vorm van herstelbemiddeling dit jaar in alle arrondissementen beschikbaar. Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak verwachten dat met de beschikbare financiering ruim 1600 zaken kunnen worden aangemeld.

Perspectief Herstelbemiddeling vindt het goed dat slachtoffers en daders weer een keuze hebben tussen herstelbemiddeling binnen en buiten het strafrecht. De organisatie biedt beide vormen van bemiddeling aan. Met het weer berschikbaar komen van mediation is het van belang dat partijen vóóraf volledig geïnformeerd worden over de mogelijkheid van beide vormen en de mogelijke consequenties.  

Binnen en buiten het strafrecht

Herstelbemiddeling buiten het strafrecht kan op ieder moment plaatsvinden: vóór, tijdens of na het strafproces. Deze vorm van bemiddeling beïnvloedt het strafproces alleen als de direct betrokken partijen dat zelf wensen. Als slachtoffer en dader dat willen, bepalen zij gezamenlijk de vorm en de inhoud. Mediation in het strafrecht beïnvloedt het strafproces altijd. De officier en/of rechter moet rekening houden met de uitkomst van de mediation als hij of zij een straf of maatregel oplegt.

Keuzevrijheid

Door slachtoffers en daders voorafgaand volledig te informeren wordt de vrije keuze voor deelname aan herstelbemiddeling gewaarborgd. Evenals de keuze voor de vorm: binnen of buiten het strafrecht. Op deze manier kunnen partijen zelf kiezen of en welke informatie zij willen delen met derden.