Meillo-prijs pilot mediation

12-10-2015

Donderdag 8 oktober ontving de pilot mediation in strafzaken de mr. Eva Meillo-prijs. SiB nam samen met het Openbaar Ministerie, Raad voor de Rechtspraak, Slachtofferhulp Nederland en het Ministerie van Veiligheid & Justitie aan de pilot deel.

De Eva Meillo-prijs wordt om het jaar uitgereikt tijdens de Meillo-lezing aan een initiatief dat het strafrecht beter laat aansluiten bij de samenleving en meer inzicht geeft in het werk van het Openbaar Ministerie. De prijs is een initiatief van Joke Meillo, in nagedachtenis van haar dochter Eva Meillo. Zij was officier van justitie en overleed in 2008 bij een tragisch ongeval in Thailand.

De pilot mediation werd in de periode van november 2013 tot eind 2014 op zes arrondissementen gehouden en onlangs verscheen de evaluatie. In 75% van de zaken kwam het tot een overeenkomst en deelnemers oordeelden overwegend positief. Slachtoffer in Beeld verzorgde ruim 300 mediationzaken in de pilot en neemt deel aan de werkgroep die zich buigt over implementatie van mediation in strafzaken. 

De prijs werd op 8 oktober in de Rode Hoed in Amsterdam uitgereikt aan landelijk projectleider Annelies Hoekstra (Openbaar Ministerie). Ze nam de penning in ontvangst en gaf in haar reactie aan dat nu te hopen is dat er geld beschikbaar komt om overal in het land verdachten en slachtoffers uit te nodigen voor bemiddelingsgesprekken. Namens de jury lichtte Leo de Wit (voorzitter Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en voormalig hoofdofficier van justitie) de keuze toe: "De pilot mediation in strafzaken is gekozen omdat het nu echt tijd wordt om van mediation een normaal instrument binnen het strafrecht te maken. Een overeenkomst tussen dader en slachtoffer moet voldoende moet zijn om de zaak af te doen. Daarna toch nog een strafproces voeren, daar moet je buitengewoon terughoudend mee zijn. Vooruit OM, wees niet te benauwd. Durf buiten de gebaande paden naar oplossingen te zoeken!"

Article image