Minister Dekker op bezoek

12-02-2018

Maandag 12 februari bracht minister Dekker voor Rechtsbescherming een bezoek aan Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling. Bemiddelaar Francis Bakker vertelde uit eerste hand hoe herstelbemiddeling betrokkenen kan helpen. De minister was zeer geïnteresseerd en sprak zijn waardering uit voor ons werk.

Na een uitgebreide rondleiding bij SHN kreeg de minister ook meer uitleg over herstelbemiddeling door Perspectief. Directeur Henriëtte van der Klok lichtte de werkwijze van de organisatie toe en de breedte van het werkveld. Perspectief bemiddelt na alle soorten delicten en verkeersongevallen en sluit niemand bij voorbaat uit. Ook benadrukte zij het belang van verwijzende organisaties en de onderlinge samenwerking.

Voorbeeld uit de praktijk

De minister luisterde met veel belangstelling naar de ervaringen van bemiddelaar Francis Bakker. Zij vertelde onder meer over een bemiddelingszaak die vanuit de gevangenis was aangemeld. De dader had een gewelddadige roofoverval gepleegd, waarbij een slachtoffer ernstig gewond was geraakt. Na het bemiddelingsgesprek in de PI, dat Bakker zorgvuldig had voorbereid, gaf het slachtoffer aan dat ze alle ellende die uit het misdrijf was voortgekomen achter zich kon laten.

Quote

Minister Dekker was onder de indruk van de concrete voorbeelden. Een quote van een ex-gedetineerde dat hij pas dader werd toen hij een slachtoffer had ontmoet, sprak zeer tot zijn verbeelding.

Perspectief-directeur Van der Klok heet de minister welkom.

Article image