Slachtofferbewust reclasseren

12-09-2016

Mede in het kader van de Europese minimumnormen voor slachtoffers zijn veel ketenpartners in de afgelopen twee jaar actief aan de slag gegaan met slachtofferbewust en herstelgericht werken. Eén van deze ketenpartners is de 3RO, waarvan Reclassering Nederland, de Verslavingsreclassering en het Leger des Heils deel uitmaken. SiB werkt nauw met hen samen.

Medewerkers volgen een e-learning slachtofferbewust werken waarin herstelbemiddeling en het werk van SiB aan bod komt. Daarnaast brengt een interne groep ambassadeurs al langere tijd het slachtofferbewust werken actief onder de aandacht van collega’s door onder meer in de eigen regio inspiratiedagen te organiseren. Regelmatig hebben bemiddelaars van SiB tijdens deze speciale bijeenkomsten herstelbemiddeling toegelicht.

Zo organiseerden Noord-Nederland en Midden-Nederland elk maar liefst vijf bijeenkomsten, maar ook teams in Nijmegen, Zwolle, Zutphen, Breda, Eindhoven en Middelburg nodigden SiB uit voor een voorlichting. Veel reclasseringswerkers blijken wel eens van herstelbemiddeling te hebben gehoord, maar hebben er nog weinig ervaring mee. Een goede zaak dus om herstelbemiddeling onder de aandacht te blijven houden. In het najaar staan alweer nieuwe voorlichtingen op de agenda, zoals in regio Noord-Holland en Rotterdam.

Ben je geïnteresseerd in een voorlichting door  een bemiddelaar van SiB? Neem dan contact op met communicatie@slachtofferinbeeld.nl 

Slachtofferbewust reclasseringsadvies

In het kader van het slachtofferbewust reclasseren, werkt de reclassering ook samen met Slachtofferhulp Nederland. Bedoeling van deze samenwerking is, waar relevant en in het bijzonder bij ernstige zaken, wensen en belangen van slachtoffers mee te nemen in de adviesrapportage aan de rechter. Geeft een dader aan in contact te willen komen met het slachtoffer, dan wordt een cliënt direct bij SiB aangemeld. Een bemiddelaar van SiB onderzoekt vervolgens zorgvuldig of het slachtoffer ook de behoefte heeft aan herstelbemiddeling. Afhankelijk van de zwaarte van het delict doet de bemiddelaar dit in samenwerking met SHN.

Cijfers

Hoewel de insteek van het slachtofferbewust werken niet per se herstelbemiddeling is, kan het wel leiden tot meer aanmeldingen. Kijken we naar de cijfers, dan zien we vooralsnog geen sterke stijging. In 2015 meldde de reclassering 104 cliënten aan, dit jaar zijn dat er tot medio september 63.

Meer lezen over slachtofferbewust werken door de reclassering? Lees dit portret in het jaarverslag van de reclassering.