Verwarring over aanbod Perspectief

31-08-2017

Met de komst van mediation in strafzaken is verwarring ontstaan over het aanbod van Perspectief Herstelbemiddeling. Daarom in deze FAQ de belangrijkste zaken op een rijtje.

Bemiddelt Perspectief nog vóór de zitting?

Ja. Perspectief Herstelbemiddeling is in Nederland de organisatie die landelijk slachtoffer-daderbemiddeling faciliteert en begeleidt. Deze vorm van bemiddeling voeren we in alle fasen van het strafrecht uit: voor en na de zitting. Partijen kunnen dus ook vóór de zitting voor herstelbemiddeling via Perspectief worden aangemeld.

Wat is het verschil tussen mediation in het strafrecht en slachtoffer-daderbemiddeling?

Slachtoffers en verdachten kunnen, als zij behoefte hebben aan bemiddeling, een keuze maken tussen twee vormen: mediation in het strafrecht en slachtoffer-daderbemiddeling./herstelbemiddeling.

Bij mediation in het strafrecht (MiS) is de officier van justitie of rechter de opdrachtgever. Dat betekent dat de rechter of officier van justitie wacht met het nemen van een beslissing (afdoening) in de strafzaak, totdat de mediation is afgerond. Slachtoffer en verdachte/dader geven aan of zij voor mediation open staan. Er is geen verplichting om deel te nemen. Als slachtoffer en verdachte afspraken hebben gemaakt, moet de rechter of officier van justitie daarmee rekening houden bij zijn of haar beslissing. De informatie uit de mediation wordt dus gebruikt in de strafzaak.

Slachtoffer-daderbemiddeling/herstelbemiddeling verschilt op meerdere punten van MiS. Slachtoffers en verdachten/daders kunnen zich hier zelf voor aanmelden. Of een zogeheten verwijzer doet dit, bijvoorbeeld een medewerker van Slachtofferhulp, reclassering of penitentiaire inrichting. Altijd ná instemming van hun cliënt.

Daarnaast vindt slachtoffer-daderbemiddeling plaats op het moment dat slachtoffer en verdachte/dader dat willen. Dat kan dus vóór de afdoening of zitting zijn of (langer) daarna. De rechter of officier van justitie krijgen alleen informatie over de bemiddeling als slachtoffer en verdachte/dader dat willen. Hoe de bemiddeling verloopt, staat dus los van de strafzaak (tenzij de betrokken partijen aangeven dat zij dat wel willen).

Welke rechten hebben slachtoffers t.a.v. herstelbemiddeling?

In de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over de rechten die slachtoffers hebben. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat slachtoffers door de politie informatie krijgen over hun rechten. Dat staat in een folder, die elk slachtoffer van de politie krijgt. In deze folder staat dat het slachtoffer recht heeft om te vragen om contact met de verdachte of dader. Dat kan in Nederland op twee manieren: door MiS en door slachtoffer-daderbemiddeling. In de wet is ook geregeld dat slachtoffers goede informatie moeten krijgen over alle vormen. Dit helpt slachtoffers een goede keuze te maken die op dat moment bij hen past. Slachtoffers kunnen hiervoor terecht bij Slachtofferhulp Nederland of direct bij Perspectief Herstelbemiddeling.

Is het aanbod van Perspectief veranderd na de naamswijziging?

Nee. Perspectief Herstelbemiddeling heette tot medio april dit jaar Slachtoffer in Beeld. Onze werkwijze en visie zijn niet veranderd. Maar met de nieuwe naam willen we onze hoofdtaak wel beter zichtbaar maken. Namelijk door er voor slachtoffer én dader te zijn en op zorgvuldige wijze ruimte te bieden aan ieders perspectief. Zo geven we direct betrokkenen een kans op herstel.

Heeft u meer vragen?

U kunt met vragen altijd terecht bij Perspectief Herstelbemiddeling. We zijn op werkdagen bereikbaar via 030 234 00 45.

 Article image