Genoegdoening slachtoffers RKK

24-08-2015

Mediation is een goed middel om slachtoffers van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk genoegdoening te bieden. Dat constateert de stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de R.-K. Kerk in haar jaarverslag. Naast de bestaande klachtenregeling konden slachtoffers vanaf medio 2014 ook gebruik maken van mediation. In dat jaar kwamen er in totaal 25 aanmeldingen bij Slachtoffer in Beeld binnen die te maken hadden met de zogeheten Deetman-zaken.

In het merendeel van deze zaken (19) kwam het tot een daadwerkelijke bemiddeling waarover de betrokken partijen na afloop (zeer) positief waren. Een aantal slachtoffers trok zich terug omdat bijvoorbeeld hun gezondheidssituatie het niet toeliet. Bemiddelaar Mieke Binnema deed de meeste bemiddelingen van SiB. “Het konden hartverscheurende zaken zijn. Omdat de pijn zo diep zit. Slachtoffers hebben deze pijn jarenlang met zich meegedragen en het heeft hun leven in grote mate en op allerlei vlak beïnvloed. Het waren ook zeer intensieve zaken. Maar ze gaven veel voldoening, omdat het mensen werkelijk goed heeft gedaan.”

Lang geleden

Deetman-rapport seksueel misbruik RKKAan veel zaken lag misbruik ten grondslag dat al lang geleden had plaatsgehad en waarbij het slachtoffer nog kind was. Hierdoor was het vaak niet mogelijk om een bemiddeling tot stand te brengen met de pleger, omdat deze bijvoorbeeld was overleden of omdat diens identiteit niet kon worden achterhaald.

Slachtoffers konden in contact komen met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de betrokken instellingen waar het misbruik had plaatsgehad of van de congregaties waarvan de pleger deel had uitgemaakt. Mieke Binnema: “De meeste slachtoffers hebben nooit hun verhaal kunnen vertellen of werden niet geloofd. Ook was er angst voor repercussie. Veel slachtoffers hadden het gevoel gevangen te zitten, wat als heel belastend werd ervaren. Dat er nu iemand naar ze luisterde en oprecht haar of zijn medeleven toonde, was heel belangrijk. De erkenning van het misbruik, waar mogelijk, en van de pijn die hun leven op allerlei manieren negatief hadden beïnvloed, deed veel slachtoffers goed. Dat was een meerwaarde van de bemiddeling, naast de bestaande regelingen.”

Financiële compensatie

Tijdens de bemiddeling maakten de partijen ook afspraken over financiële compensatie. Mieke Binnema: “Schadevergoeding is ook erkenning. Voor veel slachtoffers was dit belangrijk omdat het concrete uitdrukking gaf aan de invloed die het misbruik had gehad op werk als ook relaties met partners en kinderen. Misbruik dat in hun beleving hun hele leven lang was doorgegaan. ” 

Klik hier voor het jaarverslag van de stichting B&T iz. seksueel misbruik RKK.