De organisatie

Perspectief Herstelbemiddeling is sinds 2007 dé organisatie voor herstelbemiddeling in Nederland. In de afgelopen 11 jaar ontwikkelden we herstelbemiddeling en begeleidden we duizenden bemiddelingen. Herstelbemiddeling is er voor alle betrokkenen. Belangrijk voor het succes ervan, is dat elke deelnemer voelt dat zijn of haar bijdrage ertoe doet.

In april 2017 veranderde Slachtoffer in Beeld haar naam in Perspectief Herstelbemiddeling. Kijk deze korte animatie met toelichting op de nieuwe naam.

 

Missie – Verder na een ingrijpende gebeurtenis: contact met de ander helpt.

Perspectief brengt partijen met elkaar in contact omdat we ervan overtuigd zijn dat mensen zelf kunnen bijdragen aan hun eigen herstel en dat van de ander. We noemen het daarom herstelbemiddeling. Uit ervaring weten we dat herstel een proces is, waar elke fase van het bemiddelingstraject aan bijdraagt. Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn belangrijke voorwaarden. Lees hoe Perspectief haar missie wil bereiken.

Werkzaamheden

Perspectief Herstelbemiddeling verzorgt voornamelijk bemiddelingstrajecten. De bemiddelingen betreffen zowel lichte als zware delicten, zowel kort als langer geleden. Soms door slachtoffers en daders zelf aangemeld en vaak door verwijzers die met deze groepen werken. Perspectief wordt ook ingeschakeld bij grootschalige incidenten zoals het Koninginnedagdrama in Apeldoorn, het schietincident in Alphen aan de Rijn, seksueel misbruik in het verleden naar aanleiding van de onderzoeken van onder meer de commissies Samson en Deetman en bij medische incidenten. Lees meer over herstelbemiddeling.

Perspectief Herstelbemiddeling verzorgt daarnaast voorlichtingen en presentaties op het terrein van herstel zoals: cursussen aan daders gericht op bewustwording en bijeenkomsten voor professionals over herstelbemiddeling en thema's als schuld, schaamte en herstel. Meer over voorlichtingen en presentaties

Organisatie

Perspectief Herstelbemiddeling is een stichting zonder winstoogmerk en een zusterorganisatie van Slachtofferhulp Nederland. Zij deelt daarmee dezelfde Raad van Bestuur, en Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert de plannen en begrotingen van de Raad van Bestuur. Ook toetst de Raad van Toezicht of die plannen ook echt worden uitgevoerd binnen het budget.

Perspectief heeft een landelijk kantoor in Utrecht, haar professionele bemiddelaars werken verspreid over heel Nederland. De medewerkers van Perspectief zijn in loondienst of werken als ZZP'er voor de organisatie, er zijn geen vrijwilligers in dienst. Heeft u interesse in het werk van bemiddelaar? Lees hier over onze vacatures.

Meer over ons beleid, onze activiteiten en resultaten leest u in de jaarverslagen. Onze jaarrekening wordt in geconsolideerde vorm gepresenteerd samen met Slachtofferhulp Nederland. Bekijk dit financiële overzicht hier.
Het KvK-nummer van Stichting Perspectief Herstelbemiddeling is 41184518.

Historie

Perspectief Herstelbemiddeling heeft in 2017 haar naam gewijzigd en heette daarvoor Slachtoffer in Beeld. De organisatie is in 1990 op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming en in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland opgericht. Aanvankelijk voor het uitvoeren van leerstraffen waarbij jonge daders die werden geconfronteerd met de gevolgen voor de slachtoffers. In loop der tijd ontwikkelde de organisatie diverse cursussen gericht op het verhogen van het empathisch vermogen van daders. De leerstraf werd in 2009 in Nederland afgeschaft maar de opgedane kennis bleef. Sinds 2007 verzorgt zij, naast de cursussen, slachtoffer-dadergesprekken (herstelbemiddelingen) die worden gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De naam werd in 2017 gewijzigd om meer aan te sluiten bij het werk dat ze hoofdzakelijk doet. Ook werd de naam veranderd om herkenbaar te zijn voor alle doelgroepen die voor bemiddeling in aanmerking komen.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij Perspectief Herstelbemiddeling? Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief die gemiddeld vier keer per jaar verschijnt.