De organisatie

Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld) is sinds 2007 dé organisatie voor herstelbemiddeling in Nederland. In de ruim 10 jaar ontwikkelden we herstelbemiddeling en begeleidde we duizenden bemiddelingen. Herstelbemiddeling is er voor alle betrokkenen. Belangrijk voor het succes ervan, is dat elke deelnemer voelt dat zijn of haar bijdrage ertoe doet.

In april 2017 veranderde Slachtoffer in Beeld haar naam in Perspectief Herstelbemiddeling. Kijk deze korte animatie met toelichting op de nieuwe naam.

 

Missie – perspectief voor de toekomst

Perspectief Herstelbemiddeling staat voor wederzijds respect tussen mensen en gaat uit van het vermogen van slachtoffers en daders om zelf bij te dragen aan herstel. Perspectief helpt hierbij door het contact tussen slachtoffers en daders en direct betrokkenen van misdrijven, (verkeers-)ongevallen of ingrijpende incidenten te bevorderen en te begeleiden. Zij wil hiermee bijdragen aan de emotionele verwerking bij slachtoffers en de schuldverwerking bij daders. Lees hoe Perspectief haar missie wil bereiken

Werkzaamheden

Perspectief Herstelbemiddeling verzorgt voornamelijk bemiddelingen en ontvangt circa 2000 aanmeldingen op jaarbasis. De bemiddelingen betreffen zowel lichte als zware delicten, zowel kort als lang geleden. Soms door slachtoffers en daders zelf aangemeld en vaak door verwijzers die met deze groepen werken. Perspectief wordt ook ingeschakeld bij grootschalige incidenten zoals het Koninginnedagdrama in Apeldoorn, het schietincident in Alphen aan de Rijn, seksueel misbruik in het verleden naar aanleiding van het onderzoek van de commissie Samson en Deetman en bij medische incidenten. Lees meer over herstelbemiddeling.

Perspectief Herstelbemiddeling verzorgt daarnaast diverse cursussen op het terrein van herstel zoals: cursussen aan daders gericht op bewustwording en trainingen aan professionals in het bespreekbaar maken van het delict en de mogelijkheden van herstelbemiddeling. Meer over trainingen

Organisatie

Perspectief Herstelbemiddeling is een stichting zonder winstoogmerk en een zusterorganisatie van Slachtofferhulp Nederland. Zij deelt daarmee dezelfde Raad van Bestuur, en Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht verricht deze taak onbezoldigd. Perspectief heeft een landelijk kantoor in Utrecht en gemiddeld 30 professionele bemiddelaars die verspreid in Nederland de bemiddelingen verzorgen. De medewerkers van Perspectief zijn in loondienst of werken als ZZP'er voor de organisatie, er zijn geen vrijwilligers in dienst. Heeft interesse in het werk van bemiddelaar? Lees hier over onze vacatures.

Meer over ons beleid, onze activiteiten en resultaten leest u in de jaarverslagen. Onze jaarrekening wordt in geconsolideerde vorm gepresenteerd samen met Slachtofferhulp Nederland. Bekijk dit financiële overzicht hier.
Het KvK-nummer van Stichting Slachtoffer in Beeld is 41184518.

Historie

Perspectief Herstelbemiddeling heeft in 2017 haar naam gewijzigd en heette daarvoor Slachtoffer in Beeld. De organisatie is in 1990 op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming en in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland opgericht. Aanvankelijk voor het uitvoeren van leerstraffen waarbij jonge daders die werden geconfronteerd met de gevolgen voor de slachtoffers. In loop der tijd ontwikkelde de organisatie diverse cursussen gericht op het verhogen van het empathisch vermogen van daders. De leerstraf werd in 2009 in Nederland afgeschaft maar de opgedane kennis bleef. Sinds 2007 verzorgt zij, naast de cursussen, slachtoffer-dadergesprekken (herstelbemiddelingen) die worden gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De naam werd in 2017 gewijzigd om meer aan te sluiten bij het werk dat ze hoofdzakelijk doet. Ook werd de naam veranderd om herkenbaar te zijn voor alle doelgroepen die voor bemiddeling in aanmerking komen.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij Perspectief Herstelbemiddeling? Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief die gemiddeld vier keer per jaar verschijnt.