Casus bemiddeling buiten strafrecht

Al 10 jaar lang is bemiddeling buiten het strafrecht op elk gewenst moment mogelijk. Aanmeldingen vanuit slachtoffer en dader om in contact te treden met de ander kan zowel direct na het delict, tijdens het strafproces als na het vonnis. En regelmatig komt de wens pas vele jaren later. De vraag naar herstelbemiddeling hangt af van de situatie en de persoon zelf en het moment waarop hij of zij op de mogelijkheid wordt gewezen.

De komst van mediation in strafzaken is een mooie toevoeging en verruimt de keuze voor slachtoffer en dader. Willen zij dat de uitkomst wordt meegenomen in de vervolgings- of afdoeningsbeslissing van de Officier van Justitie? Dan past mediation in strafzaken. Wil één van beiden dit niet, of weten zij het niet? Dan past slachtoffer-daderbemiddeling. Onderstaande casus is een van de vele voorbeelden waaruit de behoefte aan slachtoffer-daderbemiddeling buiten het strafrecht blijkt. Oók vóór- en tíjdens het strafproces.

Keuzevrijheid: snel in gesprek maar geen invloed op de strafzaak*

Sinds de jarenlange vriendschap van Melanie (23) en Damian (25) officieel een relatie is geworden, gaat het stroef tussen de twee. Damian is bezitterig, Melanie mist dat wat hun vriendschap juist zo fijn maakte. Als Melanie genoeg heeft van Damian’s jaloezie en de relatie beëindigt, heeft Damian daar veel moeite mee. Beiden missen hun vriendschap. Als hij op een avond bij Melanie langsgaat, gaat het mis: Damian verkracht Melanie. Melanie doet hierna aangifte bij de politie.

Omdat ze elkaar van het werk kennen en elkaar ook in de woonplaats blijven tegenkomen, wil Melanie snel met Damian in gesprek. Zij meldt zich aan bij Perspectief voor een slachtoffer-daderbemiddeling. Ook Damian wil met Melanie praten, want hij beseft dat hij fout heeft gehandeld en in het dorp wordt over hen gepraat. Melanie wil duidelijk maken wat de verkrachting met haar heeft gedaan en zich weer veilig voelen. Ze wil niet dat de uitkomst meeweegt in de straf. Damian snapt dat. Binnen twee weken is het slachtoffer-dadergesprek zorgvuldig voorbereid en de twee ontmoeten elkaar onder begeleiding van een bemiddelaar. De therapeute van Melanie en één van de ouders van Damian zijn ook bij het gesprek aanwezig. Beiden zijn na het gesprek erg opgelucht. Ze hoeven niet meer te vrezen voor een toevallige ontmoeting. 

*Uit privacy-overwegingen zijn andere namen  gebruikt.

Overigens is het ook mogelijk om na een bemiddeling buiten het strafrecht justitie te informeren over de uitkomst. Dit gebeurt alléén als beíde partijen dit willen. Zij bepalen ook de vorm en inhoud. 

Article image