Financiering

Perspectief Herstelbemiddeling richt zich op herstelbemiddeling door het begeleiden van contact en het organiseren van (bewustwording)bijeenkomsten aan zowel daders en slachtoffers, als aan professionals die werken met deze groepen. Perspectief Herstelbemiddeling is een stichting en de inkomsten komen ten goede aan de organisatie.

Onze slachtoffer-daderbemiddelingen worden gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid op basis van een structurele subsidie. De bijeenkomsten vinden plaats op basis van een offerte en facturering. Tot slot bestaat de mogelijkheid om Perspectief Herstelbemiddeling te steunen in de vorm van sponsoring of donaties.

Heeft u belangstelling in het steunen van Perspectief Herstelbemiddeling in het uitvoeren van haar werk of ontwikkelen van bijzondere projecten, neem contact met ons op per mail of via 030-2340045. Sinds september 2013 is onze organisatie aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze ANBI status is van belang voor donateurs die hun schenking hiermee kunnen aftrekken van hun belastbaar inkomen. Het fiscaal nummer van Perspectief Herstelbemiddeling is 96.12.634. Spelregels aangaande giften aan ANBI erkende organisaties vindt u hier.

Donaties kunnen worden overgemaakt naar het volgende rekeningnummer: NL96FVLB0699853095 onder vermelding van 'donatie'.