Jaarverslag

Elk jaar brengt Perspectief Herstelbemiddeling een jaarverslag uit met daarin de belangrijkste activiteiten, beleids- en organisatieontwikkelingen en een overzicht van de resultaten van herstelbemiddelingen.

In mei 2017 verschijnt het jaarverslag van 2016 van Slachtoffer in Beeld (sinds april 2017 gewijzigd in Perspectief Herstelbemiddeling). Het jaarverslag komt op de website en in onze digitale nieuwsbrief worden de belangrijkste resultaten vermeld.

In 2015 ontving Slachtoffer in Beeld 2051 aanmeldingen van slachtoffers en daders om via bemiddeling met de ander in contact te komen. Een deel van de zaken (bijna 1 op de 3) kwam ook op intiatief van justitie om een mediation in strafzaken in gang te brengen. De stijgende lijn van de afgelopen jaren in het aantal aanmeldingen zet daarmee voort. Download het complete jaarverslag 2015.

Hieronder eerdere jaarverslagen van Slachtoffer in Beeld.

Heeft u naar aanleiding van een jaarverslag vragen, neem contact met ons op. Wilt u weten wanneer ons jaarverslag uitkomt en gedurende het jaar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Perspectief Herstelbemiddeling? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.