Klachten

Perspectief Herstelbemiddeling probeert zo optimaal mogelijk haar diensten te verlenen. Mocht dit onverhoopt niet naar tevredenheid verlopen, dan hanteert Perspectief een klachtenprocedure en beschikt over een klachtenreglement.

Heeft u een klacht?

Wij doen onze uiterste best om u goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Probeer uw klacht eerst te bespreken met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Een gesprek kan een probleem vaak al oplossen. Als dat niet mogelijk is, dan kunt u een officiële klacht indienen.

Klachtenreglement

Perspectief Herstelbemiddeling neemt elke klacht zeer serieus. We willen weten wat er aan de hand is zodat wij u (alsnog) beter kunnen helpen of kunnen leren van de klacht. Klachten zijn belangrijk omdat deze aangeven waar we eventueel verbetering kunnen aanbrengen in onze hulpverlening.

Een klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen via e-mail of door het versturen van een brief naar onderstaand adres. Vermeldt hierbij in ieder geval uw naam, contactgegevens en indien mogelijk de naam van de medewerker op wie uw klacht betrekking heeft.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Nadat uw klacht ontvangen is, zal deze worden gestuurd naar de directeur van Perspectief Herstelbemiddeling. De directeur onderzoekt de klacht en zoekt naar een oplossing waarin u zich kunt vinden. Dit is afhankelijk van de aard en de inhoud van de klacht. Als er een oplossing is gevonden waar u tevreden mee bent, is de klacht afgehandeld.

Wat als u niet tevreden bent?

Als u niet tevreden bent met de oplossing, kan uw klacht aan een onafhankelijke klachtencommissie worden voorgelegd, als u dat wilt. De klachtencommissie neemt vervolgens de beslissingen:

  • de klacht is geheel of gedeeltelijk gegrond
  • de klacht is niet ontvankelijk
  • de klacht is ongegrond

In het eerste geval kan de klachtencommissie een aanbeveling doen aan de directeur. Die neemt vervolgens een besluit over uw klacht. De beslissing van de klachtencommissie of het genomen besluit door de directeur is bindend.
De ambtelijk secretaris houdt u tijdens de procedure op de hoogte van de ontwikkelingen.

In het klachtenreglement vindt u nadere informatie over het indienen van een klacht.

Klachtencommissie Perspectief Herstelbemiddeling

T.a.v. de ambtelijk secretaris

Postbus 14208

3508 SH Utrecht

Een klacht indienen per e-mail kan ook. U kunt deze sturen naar de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie, Karin van Haperen: Klachtencommissie@perspectiefherstelbemiddeling.nl.