Kwaliteitssysteem

Perspectief Herstelbemiddeling hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar bemiddelingen en haar bemiddelaars. Om deze kwaliteit te bereiken en te handhaven, werkt Perspectief met een kwaliteitssysteem dat zowel de kwaliteit van de bemiddelingen als die van de bemiddelaars waarborgt.

Kwaliteitsborging van bemiddelingen

Methodische werkbeschrijving

Perspectief verlangt van haar bemiddelaars dat ze methodisch en uniform handelen. Hiervoor heeft zij een methodische werkbeschrijving ontwikkeld die bestaat uit twee delen:

  1. Een handleiding, waarin het werkproces in stappen staat beschreven
  2. Een handboek, waarin richtlijnen, gedragsregels en protocollen zijn beschreven

De handleiding en het handboek worden regelmatig geactualiseerd, zodat bemiddelaars volgens de meest recente inzichten kunnen werken.

Doorlopende kwaliteitsbewaking

De kwaliteit van de zaken van Perspectief wordt onder andere doorlopend gemonitord door middel van intensieve werkbegleiding van de bemiddelaars en door frequent onderzoek uit te voeren op at random geselecteerde dossiers.

Wetenschappelijk onderzoek

Perspectief Herstelbemiddeling laat regelmatig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren of neemt deel aan onderzoeken die door andere netwerkpartners zijn geïnitieerd. Zo is er een nauwe samenwerking met de vakgroep Psychologie van Conflict, risico en Veiligheid van de Universiteit Twente, die signalen of behoeften zoals in de praktijk waargenomen, door wetenschappelijk onderzoek in kaart brengt en analyseert, waarna de conclusies weer kunnen worden toegepast in de praktijk. Op deze manier vindt een continue kruisbestuiving plaats tussen theorie en praktijk.

Kwaliteitsborging van bemiddelaars

Basisopleidingstraject

Alle bemiddelaars die voor Perspectief gaan werken, volgen een basisopleidingstraject bestaande uit verschillende hoofdthema’s en deelgebieden. Op deze wijze legt Perspectief bij alle bemiddelaars eenzelfde basis die daarna jaarlijks onderhouden wordt. Het basisopleidingstraject bestaat uit verschillende elementen die zijn gericht op het vergroten van kennis, vaardigheden en het doorontwikkelen van kwaliteiten en bevat een mix van opleiding, praktijkervaring en reflectie.

Deskundigheidsbevordering

Na het positief afronden van het basisopleidingstraject, komt de bemiddelaar in aanmerking voor een licentie.  De licentie wordt jaarlijks verlengd als de bemiddelaar aan de licentie-eisen heeft voldaan. De eisen bestaan onder andere uit een minimum aantal te verrichten bemiddelingen, verplichte opleiding en verplichte intervisie.