Privacyreglement en gedrag

Voor Perspectief Herstelbemiddeling zijn kwaliteit en integriteit van de bemiddelaar en vertrouwelijkheid van de informatie waarmee zij werkt van groot belang. Om deze reden heeft Perspectief een gedragscode en privacyreglement opgesteld.

Slachtoffers, daders en andere betrokkenen kunnen rekenen op integer gedrag van de bemiddelaar, voortkomend uit de missie en visie van Perspectief Herstelbemiddeling. Deelnemers aan een bemiddeling moeten er verder vanuit kunnen gaan dat de gegevens die zij verstrekken, in goede handen zijn en niet ongewild bij derden terecht komen. Anderzijds hebben zij ook het recht om te weten waar Perspectief haar informatie vergaart en wat er met de gegevens gebeurt. De bemiddelaars en medewerkers van Perspectief werken conform deze gedragscode en dit privacyreglement. Vragen of opmerkingen hierover kunt u naar ons mailen.

Article image