Privacyreglement en gedrag

Voor Perspectief Herstelbemiddeling zijn kwaliteit en integriteit van de bemiddelaar en vertrouwelijkheid van de informatie waarmee zij werkt van groot belang. U heeft recht op een zorgvuldige behandeling van uw persoonsgegevens. Daarom hecht Perspectief Herstelbemiddeling veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

Privacyreglement

Perspectief Herstelbemiddeling verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen (slachtoffers, daders, veroorzakers, getuigen en andere betrokkenen) die gebruik maken van de dienstverlening van Perspectief Herstelbemiddeling. Dit doen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De bemiddelaars en medewerkers van Perspectief werken conform deze gedragscode en dit privacyreglement.

In ons privacyreglement leest u meer over:

  • waarom wij en op grond waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • van wie en welke persoonsgegevens wij bewaren;
  • welke rechten u heeft;
  • bij wie u terecht kunt met vragen of klachten.

Geheimhouding

Medewerkers van Perspectief Herstelbemiddeling zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle medewerkers van Perspectief Herstelbemiddeling zijn op basis van een overeenkomst met Perspectief Herstelbemiddeling verplicht tot geheimhouding.

Bewaren gegevens

Perspectief Herstelbemiddeling bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. In de regel bewaart Perspectief Herstelbemiddeling uw persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar na afsluiting van de dienstverlening.

Vragen of klachten

Heeft u een vraag over uw privacy? Mail dan uw vragen en opmerkingen.

Heeft u een klacht? Lees dan verder in ons klachtenreglement privacy over de procedure.

Uw dossier inzien

Wilt u uw dossier bekijken of een wijziging doorgeven? Mail dan uw verzoek.

 Article image