Relevante links

Perspectief Herstelbemiddeling werkt nauw samen met organisaties die hulpverlening bieden aan slachtoffers en daders. Hieronder een aantal daarvan met een link naar de websites van deze organisaties.


Slachtofferhulp Nederland


Stichting Fonds Slachtofferhulp


Slachtofferwijzer


Raad voor de Kinderbescherming


Reclassering


Ministerie van Justitie en Veiligheid 


Organisaties actief in veiligheid en herstel